Työkoneiden ja automaation CAN-väyläsovellusten turvallisuus

Translated title of the contribution: The safety of CAN bus applications in working machines and automation

Marita Hietikko, Jarmo Alanen, Risto Tiusanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työkoneiden ohjausjärjestelmät ovat nykyään yhä enemmän useista älykkäistä yksiköistä koostuvia reaaliaikaisia hajautettuja järjestelmiä, joiden tiedonsiirtoliikennöinnissä käytetään CAN-väylää. CAN-väylän käyttö on lisääntynyt myös muissa automaation sovelluksissa. Koneiden käyttöturvallisuuden kannalta hajautettu ohjaus toisaalta mahdollistaa koneen toimintojen entistä tehokkaamman diagnosoinnin, mutta on myös uusi ja entistä vaikeammin hallittava riskitekijä. Ilman riittäviä varmistuksia tietokoneohjattu työkone voi vikaantuessaan toimia täysin odottamattomasti, kuten lähteä liikkeelle, kääntyä, käynnistää työlaitteen ohjauksen tai lukita jarrut. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten tunnistetaan ja hallitaan CAN-väyläjärjestelmiin liittyviä turvallisuustekijöitä ja mitä tekniikoita on käytettävissä turvallisuuden varmistamiseksi tai sen lisäämiseksi työkoneiden ja automaation CAN-väyläsovelluksissa. Suomessa jo toteutettuihin CAN-väylällä varustettuihin työkonesovelluksiin on turvallisuusongelmiin kehitetty ratkaisuja lähinnä yleisten koneturvallisuusvaatimusten ja ohjausjärjestelmiä koskevien vaatimusten pohjalta. CAN-väyläsovellusten turvallisuutta tutkittiin tässä hankkeessa kolmen case-järjestelmän avulla. Näille tehtiin turvallisuusanalyysejä, joiden avulla selvitettiin mahdolliseen ei-toivottuun tapahtumaan johtavat syyt eri case-kohteina käytetyissä CAN-järjestelmissä. Tutkittiin, mitkä näistä syistä kohdistuvat CAN-väylän laitteiston tai ohjelmiston osalle ja miten järjestelmät on varmistettu ei-toivottujen tapahtumien varalta. Analyysien perusteella voitiin tehdä turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia CAN-järjestelmien tai niiden suunnittelukäytännön kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena saatiin tietoa niistä turvallisuustekniikoista, menetelmistä ja toimenpiteistä, joita hajautettujen CAN-väyläjärjestelmien laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelussa voidaan käyttää turvallisuuden parantamiseksi ja joita ei mainita nykyisessä turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä koskevassa IEC 1508 -standardiluonnoksessa. Tässä julkaisussa kerrotaan tämän tiedon ja case-kohteiden lisäksi CAN-väyläjärjestelmien suunnitteluun liittyvistä turvallisuusvaatimuksista, CAN-järjestelmän vikamuodoista ja siitä, miten diagnostiikasta saadaan apua turvallisuuteen.
  Translated title of the contributionThe safety of CAN bus applications in working machines and automation
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages101
  ISBN (Print)951-38-4900-7
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1745
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • safety
  • safety engineering
  • work machines
  • automation
  • control systems
  • controller area network
  • knowledge based systems
  • computers
  • safety factors

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The safety of CAN bus applications in working machines and automation'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this