Työkoneiden päästöjen perusennuste ja sähköistymisen vaikutus päästöihin

Research output: Book/ReportReport

1035 Downloads (Pure)

Abstract

Työkoneiden päästöt ja niiden vähentäminen ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikassa. Työkoneiden laajamittainen sähköistyminen on vasta alkutekijöissä, mutta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistarve ajaa osaltaan työkoneiden sähköisten voimalinjojen kehitystä sekä siirtymistä biopolttoaineisiin. Työkoneiden päästölaskenta on toteutettu aiemmin pääasiassa tarkastelemalla fossiilisilla polttoaineilla toimivia työkoneita. Tämän työn tavoitteena oli luoda uusi perusennuste työkoneiden päästöille vuoteen 2040, joka ottaa huomioon sekä sähkökäyttöiset työkoneet että biopolttoöljyn lisääntyvän käytön. Perusennusteen taustatiedoksi toteutettiin analyysi työkoneiden sähköistymisen kehityksestä rajoittaen tarkastelu suuripäästöisimpiin työkoneluokkiin. Työssä arviointiin myös mahdollisuuksia toteuttaa eri politiikkatoimenpiteiden vaikutusarviointeja työkoneiden päästölaskentamallilla, mutta mallin rajoitteet sallivat vain erillistarkastelut biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen korottamisen sekä työkoneiden nopean sähköistymisen päästövähennyspotentiaaleille.Työkoneiden sähköistyminen on pidemmällä pienitehoisissa ja -kokoisissa työkoneissa. Suurikokoisten, latausinfran ulottumattomissa käytettävien työkoneiden sähköistäminen on haastavaa niin akkujen energiasisällön riittävyyden kuin koneen tarvitseman tehon kannalta. Perusennusteessa sähköistymisen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin alkaa näkyä vasta 2030-luvulla. Nopean sähköistymisen skenaariossa kasvihuonekaasupäästöt vähenevät voimakkaasti vuodesta 2026 lähtien saavuttaen enintään -46 %:n lisäpäästövähennyksen vuoteen 2040 mennessä verrattuna perusennusteeseen. Biojakeluvelvoitteen muutoksilla saavutetaan enintään -26 %:n lisäpäästövähennys vuoteen 2040 mennessä. Sähkötyökoneiden kehitykseen vaikuttaminen esimerkiksi CO2-raja-arvoilla voi nopeuttaa markkinatarjonnan runsastumista ja täten vähentää painetta korottaa biojakeluvelvoitetta riittävien päästövähennysten toteuttamiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages22
Publication statusPublished - 26 Mar 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-00245-21

Keywords

  • Työkoneiden päästöt
  • työkoneet
  • päästöt

Cite this