Työn turvallisuusanalyysin soveltaminen sahateollisuuteen

Kai Nordlund, Veikko Rouhiainen, Markku Reunanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sahateollisuuden keskeisten koneiden ja työtehtävien turvallisuutta tutkittiin laatimalla työn turvallisuusanalyyseja kahdeksalla saha-laitoksella. Sahalaitoksilla sattuneita vakavia tapaturmia selvi-teltiin tapaturmaselostusrekisterin pohjalta. Erityisesti kiinni-tettiin huomiota tarkastajien esittämiin torjuntaehdotuksiin. Analysoitiin kehys-, vanne-, pyörö- ja pelkkasahojen sekä pelkka-hakkurien ja kuorimakoneiden terien vaihdon turvallisuutta. Lisäksi tutkittiin kehyssahojen ja kuorimakoneiden vuosihuoltoa. Tapatur-ma-alttiista tehtävistä tutkittiin siivoojan, voitelijan, laitosmiehen ja puun ylösottajan töitä. Myös näihin koneisiin ja tehtä-viin kehitettyjä turvallistamisratkaisuja selvitettiin. Koneiden suunnittelun ja asentamisen perustana ovat viranomaismää-räykset ja aiheeseen liittyvät standardit. Tätä tutkimusraporttia ei pidä sekoittaa niihin. Yleispätevien ratkaisujen esittäminen on koneiden hyvinkin erilaisista käyttöolosuhteista mahdotonta. Tämän vuoksi raportissa esitettyjen esimerkkien ja näkemysten soveltami-sessa on noudatettava huolellista harkintaa ja tarkasteltava tilan-netta tapauskohtaisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages126
ISBN (Print)951-38-2406-3
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number491
ISSN0358-5085

Keywords

  • saw mills
  • safety analysis
  • accident prevention
  • occupational safety

Cite this