Työvaatetuksen paloturvallisuus

Liisa Pakkala, Brita-Lisa Irjala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään työvaatetuksen paloturvallisuutta ottamalla huomioon myös alus- ja välivaatetus. Vaatetuksen palo-ominaisuuksista tutkittiin syttyvyyttä, palon leviämistä ja vaatteiston suojauskykyä erilaisia kuumausrasituksia, kuten liekkien kuumuutta, lämpösäteilyä ja johtuvaa kuumuutta vastaan. Lisäksi tutkittiin hitsaus- ja polttoleikkauskipinöiden sekä valokaaren vaikutusta työvaatemateriaaleihin. Kirjallisauskatsauksessa esitetään lisäksi lämmon siirtymistä vaatteistossa ja pukineesta palaessa vapautuvan lämpömäärän vaikutusta palovamman vakavuuteen. Tutkimuksessa kokeiltiin 32 erilaista työpukukangasta. Mukana oli sekä nk. vaikeasti syttyviä että tavanomaisia materiaaleja. Alus- ja välivaatemateriaaleja oli yhteensä 27. Alusvaatetus käsitti tyypillisiä alusvaateneuloksia ja välivaatetus mm. erilaisia tekoturkiksia. Tulokset osoittavat, että useimmat työpurkumateriaalit syttyvät melko pienestäkin energialähteestä. Työpukujen paloturvallisuuden ensimmäisen vaatimuksen tuleekin liittyä materiaalin syttyvyyteen. Tavanomaiset sekoitekankaat sopivat työvaatetukseksi mikäli syttymisriski on vähäinen. Yksi vaatekerros ei useimmiten suojaa kuumuusrasitukselta riittävästi. Hyvä tai erittäin hyvä suojaustase saavutetaan vain yhdistelmiä käyttämällä. Kuumuusrasituksesta rikkoontuvan päälliskerroksen alla välivaatetuksena tulisi kayttää energiaa absorboivaa ja vaikeasti syttyviä materiaalia. Rikkoontumattomana pysyvän päällisen alla ovat suojavaikutukseltaan hyviä synteettiset materiaalit, jotka kuluttavat energiaa mm. sulamiseen. Ihoa lähimmäksi sopivat parhaiten sulamattomat ja eristävät materiaalit kuten selluloosakuitupitoiset ja villaiset tuotteet. Suoritetut suppeat käyttökokeet antoivat paloturvallisuustietoa vaatetuksesta telakkatyössä ja pienessä valimossa. Käyttökokeiden tulisi luotettavan tiedon saamiseksi kuitenkin olla laajoja ja pitkäaikaisia. Ulkomaisten esikuvien (BS- ja DIN-standardit) ja tutkimuksessa saadun koeaineiston perusteella laadittiin koekäyttöön tarkoitettu alustava ehdotus työpukinemateriaalien syttymis- ja palon leviämisominaisuuksien luokittelemiseksi. Vastoin ennakkosuunnitelmia ei työympäristökohtaista työvaatesuositusta katsottu voitavan laatia, koska ei ollut saatavissa riittävää tietoa eri työympäristöjen todellisista riskeistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages146
ISBN (Print)951-38-1932-9
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number256
ISSN0358-5077

Keywords

  • working clothing
  • protective clothing
  • fire safety
  • fire tests

Cite this