Työveneiden suorituskyky merenkäynnissä

Sakari Rintala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työn tavaotteena oli määrittää työveneiden merikelpisuuteen voimakkaimmin vaikuttavat parametrit ja niiden vaikutussuunnat.Pienten, nopeiden alusten merenkulkuominaisuuksia vasta-aallokkoon ajettaessa on arvioitu käyttäen mittapuuna alusten toimintakykyä.Alusten toimintaa rajoittavina kriteereinä käytettiin vertikaalisia kiihtyvyyksiä ja pohjaiskuja.Vertikaalisiin kiihtyvyyksiin perustuvissa arvioissa käytettiin käyrästöjä, jotka oli tehty dimensiottomiksi alusten uppouman suhteen ja jotka perustuivat kokeellisesti saatujen taajuusvastefunktioiden käyttöön ja lineaarisen superpositio periatteen soveltamiseen.Käyrien dimensioton esitystapa mahdollisti niiden soveltamisen venemittakaavaan.Pohjaiskuja tutkittiin uppoumaltaan 10 tonnin nopealla linnakeveneellä määrittämällä aluksen taajuusvastefunktiot teoreettisesti strip menetelmällä ja laskemalla vasteiden rms arvot käyttäen lineaarista superpositio periaatetta.Projektin yhteydessä pyydettiin alusten käyttäjiltä kokemuksia työveneiden suorituskyvystä merenkäynnissä.Kyselyn vastauksissa käsiteltiin kolmea uppoumaltaan 7.1-15.5 tonnin alusta.Vaikka kyselyn vastauksien ja teoreettisten tarkastelujen välillä oli yksityiskodissa eroja, olivat alusten suorituskykyyn liittyvien parametrien vaikutussuunnat sopusoinnussa keskenään. Kuitenkin lisää täysimittakaavahavaintoja ja teoreettisten mallien kehitystyötä tarvitaan, että pienten, nopeiden alusten merenkulkuominaisuuksia voi teoreettisesti ja luotettavasti arvioida.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages19
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVALB
Number167

Cite this