Tyypitettyjen raudoitteiden tuotekehitys: Osa 1. Tuotekehityksen perusteet ja esivalmisteisten raudoiteratkaisujen periaatteet

Pekka Nykyri, Kari Nikkari, Asko Sarja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

VTT:n tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää teolliseen esivalmistukseen sopiva avoin raudoitusjärjestelmä sekä siihen liittyvät raudoitteet palkkeja, pilareita, laattoja ja perustusanturoita varten. Julkaisussa käsitellään tangoista ohuilla poikittaislangoilla yhteenliitettyihin nauharaudoitteisiin ja verkkoihin perustuvia raudoitusjärjestelmiä. Tutkimuksessa ehdotetaan esivalmisteiseksi sopiva, harjatangoista yhteen hitsattuihin nauharaudoitteisiin perustuva raudoitejärjestelmä ja siihen sopivan tuotevalikoiman periaatteet. Raudoitejärjestelmä sisältöä seuraavat osat: 1. Palkin vetoraudoite (nauharaudoite) 2. Palkin leikkausraudoite, johon sisältyy - päädyn ja tuen ankkurointiraudoite - jänteen leikkausraudoite (3 vaihtoehtoa) - jänteen vinoraudoite 3. Pilarin raudoite (nauharaudoite) 4. Laatan nauharaudoite 5. Seinän nauharaudoite 6. Perustusanturan nauharaudoite. Näitä valmisraudoiteosia käytettäessä rakenteiden raudoitus kootaan muutamasta raudoitteesta. Tällä tavoin saadaan aikaan raudoitteiden joustava yhdistelymahdollisuus ja hyvä mittajousto. Raudoitteista voidaan rakenneosien raudoitus suunnitella ja valmistaa eräitä erikoistapauksia lukuun ottamatta nykyisten viranomaisohjeiden mukaisesti. Tämä uusi raudoitejärjestelmä mahdollistaa kaikkien raudoitteiden valmistuksen tehtaan varastotavarana, mikä antaa esivalmisteisille raudoitteille aivan uudentyyppiset valmistus- ja käyttomahdollisuudet. Työmailla tehtävän työn osuus vähenee paikalla raudoittamiseen verrattuna oleellisesti, ja selvästi myös nykyisten esivalmisteisten raudoitteiden käyttöön nähden. Julkaisu sisältää kirjallisuuteen ja dipl.ins. Pekka Nykyrin kahden kuukauden mittaisen Saksan liittotasavaltaan suuntautuneen vierailun aikana keräämiin tietoihin perustuvan raudoitusjärjestelmän periaatteet ja ehdotuksen meillä eri rakenneosiin soveltuvaksi koriraudoitejärjestelmäksi. Verkkoraudoitteita voidaan käyttää tankonauharaudoitteiden vaihtoehtona niille soveltuvissa tapauksissa. Julkaisussa esitetään myös yleiskatsaus esivalmisteisten raudoitteiden käyttöön ja kehitystilanteeseen tältä kannalta tärkeimmissä maissa. Erityisselvityksenä on tarkasteltu palkkien veto- ja leikkausraudoitteiden ankkuroinnin ja jatkamisen kehitysmahdollisuuksia. Ehdotetut raudoitejärjestelmät tarvitsevat vielä jatkokehittelyä ja toimivuusselvityksiä sekä yksityiskohtaista tuotesuunnittelua ja mitoitusohjeita, joita varten esitetään jatkotutkimusohjelma.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages72
ISBN (Print)951-38-1465-3
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number93
ISSN0358-5077

Cite this