Ulkoilman sisäänotto koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä

Marianna Luoma, Veijo Siitonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus liittyy ulkoilman sisäänottoon koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa asunnoissa. Tavoitteena on sekä ulkoilmavirtojen että lämpötilojen hallinta oleskelutiloissa. Laskennallisesti selvitettiin yleisesti pientalon ja kerrostalon makuuhuoneen ulkoilmavirran pysyvyyttä tilastovuoden aikana. Vasta kun ulkoseinän yli vallitseva paine-ero mitoitustilanteessa on yli 20 Pa, ovat sään aiheuttamat ulkoilmavirran vaihtelut pieniä, jos ilma otetaan huoneeseen suoraan ulkoa. Tuulelta suojaisessa talossa riittää vastaavasti 10 Pa:n paine-ero. Tuloilmavirtojen hallittavuus paranee, jos ilma johdetaan huoneeseen erityisen paineentasausontelon kautta. Sen voi muodostaa seinään ulkoverhouksen alle jätetty rakennuksen ympäri jatkuva ilmatila tai väljä ullakko tai molemmat. Myös itsesäätyvä vakiovirtausventtiili voi merkittävästi vähentää tuulen aiheuttamia häiriöitä. Kokeellisesti tutkittiin, voidaanko jo olemassa olevaan kerrostaloon toteuttaa tuloilmaikkunat poistamalla ikkunoiden puiteraoista tiivistettä laskettu pituus. Havaittiin, että tällaiseen virtausteiden mitoitukseen liittyy useita epätarkkuuksia, joten kohdehuoneistoissa ei saavutettu täysin toivottua ulkoilmavirtojen jakautumaa. Ilman sisäänotto onnistui kuitenkin vedottomasti. Lämpöolojen hallintaa tutkittiin laboratorio-olosuhteissa tekemällä muutamille Suomessa markkinoilla olleille ulkoilmaventtiileille vedottomuuskokeita. Niissä saatiin parhaimmalla venttiilillä vedottomasti ilmaa alle 6 dm3/s ulkolämpötilalla -20 °C ja paine-erolla 10 Pa. Ilmavirta pystyy tyydyttämään vain 1,5 henkilön ilmatarpeen. Myöhemmin tarkistettu mittaustapa näyttää antavan tulokseksi vieläkin pienempiä ilmavirtoja. Parannusta tilanteeseen on kuitenkin odotettavissa venttiilien tuotekehityksen myötä. Asukashaastatteluissa kyseltiin asukkaiden kokemuksia ulkoilmaratkaisujen toiminnasta sisäilmaston kannalta. Kohteiden vähälukuisuuden vuoksi selviä eroja eri ilmanottotapojen välillä ei voitu kyselyn perusteella osoittaa. Sen sijaan havaittiin, että ilmanottotavasta riippumatta ihmiset haluavat käyttää ajoittain ikkunatuuletusta. Keinoina huonekohtaisten ulkoilmavirtojen hallintaan esitetään virtauskohteiden oikeaa mitoitusta, paineentasausonteloa ja vakiovirtausventtiilejä. Lämpöoloja voidaan hallita valitsemalla kohteeseen sopiva, kokeellisesti vedottomaksi osoitettu ulkoilman sisäänottolaite esimerkiksi tyyppihyväksynnän perusteella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Print)951-38-3405-0
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number971
ISSN0358-5085

Keywords

  • residential buildings
  • apartment buildings
  • air intake
  • dwellings
  • ventilation
  • air flow
  • thermal conditions

Cite this