Ulkomaiset ydinvoimalaitosten käyttöiänhallintaa käsittelevät tutkimusohjelmat

Kaisa Simola, Kari Laakso, Antti Pekkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa kuvataan ulkomaisia ydinvoimalaitosten vanhenemistutkimuksia ja käyttöiänpidennysohjelmia. Vanhenemistutkimuksilla pyritään selvittämään, voidaanko laitteiden ja rakenteiden käyttövarmuus ja turvallisuus säilyttää läpi laitoksen käyttöiän. Yleensä tavoitteena on myös tutkia teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa laitoksen käyttöikää suunniteltua pidemmälle heikentämättä laitoksen turvallisuutta. Ydinvoimalaitosten käyttöiänhallintaa käsittelevät tutkimusohjelmat koostuvat yleensä seuraavista vaiheista: vanhenemisen kannalta merkittävien kohteiden valinta, kohteiden vanhenemismekanismien tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu vanhenemisen vaikutusten ehkäisemiseksi. Kohteiden valinnassa käytetään asiantuntija-arvioita, käyttökokemustietoja ja jonkin verran myös riskianalyysien tuloksia, jotta tutkimukset osataan suunnata vanhenemisen ja turvallisuuden kannalta merkittävimpien laitteiden ja rakenteiden analysointiin. Vanhenemismekanismien tunnistamiseksi voidaan analysoida käyttökokemuksia sekä koestaa laitteita ja materiaaleja laboratorio-olosuhteissa. Vanhenemisen vaikutusten ehkäisemisessä on keskeisessä asemassa kunnossapidon ja tarkastusten suunnittelu ja kehittäminen vastaamaan paremmin vanhenevan laitoksen tarpeita. Raportin pääpaino on Yhdysvalloissa käynnissä olevien tutkimusohjelmien kuvaamisessa. Yhdysvaltojen tutkimusten lisäksi kuvataan Ranskassa ja Japanissa tehtyjä laajoja selvityksiä laitosten käyttöiänpidennysmahdollisuuksista, Myös muissa ydinenergiaa tuottavissa maissa tehdään jatkuvasti tutkimuksia, joista raporttiin on poimittu joitakin lähinnä kunnossapidon kehittämiseen liittyviä esimerkkejä. Ulkomailla tehtyjen ydinvoimalaitosten vanhenemistutkimusten tuloksia voi parhaiten seurata osallistumalla alan kansainväliseen yhteistyöhön. Tällainen tiedonvaihto taas edellyttää hyvätasoista omaa tutkimusta. Vanhenemistutkimuksessa ja käyttöiänhallinnassa hyvien tulosten saavuttamiseksi on tärkeää pitää yllä kansallisia tutkimusohjelmia, joissa on mahdollista yhdistää asiantuntemusta sekä materiaali-, rakenne-, kunnossapito- että luotettavuustekniikan alueilta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages72
ISBN (Print)951-38-4214-2
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1400
ISSN1235-0605

Keywords

 • nuclear power plants
 • service life
 • extensions
 • nuclear reactor safety
 • accident prevention
 • maintenance
 • inspection
 • reliability
 • risk analysis
 • components
 • structural members
 • reviews
 • surveys
 • research programs
 • United States
 • France
 • Japan

Cite this