Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta: USVA-hankkeen loppuraportti

Yngve Malmén, Minna Nissilä, Kaisa Wallin, Kimmo Virolainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Teollisuuslaitosten suunnitteluvaiheen päätöksillä ja ratkaisuilla on keskeinen merkitys kohteen turvallisuuteen, käyttövarmuuteen ja käytettävyyteen koko laitoksen eliniän ajan. Prosessien ja laitosten suunnittelutyöhön osallistuvilla tahoilla ja suunnittelutyötä tekevillä henkilöillä on merkittävä rooli ja sen myötä vastuu laitoksen turvallisuuden varmistamisessa. Tämä vastuu on Suomessa myös kirjattu Työturvallisuuslakiin (738/2002). Suomen prosessiteollisuusyritykset ovat pääsääntöisesti ulkoistaneet prosessi- ja tehdassuunnittelunsa. Tyypillistä on, että investointiprojektissa suunnittelijoita on monesta yrityksestä ja mahdollisesti myös eri maista. Yhä useammin joudutaan tilanteeseen, missä suunnittelua tilaavan yrityksen asiantuntemus ei riitä sen määrittämiseen, mitä kaikkea turvallisuuteen liittyvää suunnittelun aikana tulee ottaa huomioon, ja miten suunnittelutyö ja sen dokumentointi jakautuu eri suunnittelutahojen kesken. Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta (USVA) tuloksena syntyi prosessiteollisuuden suunnittelutyötä tekeville yrityksille ja suunnittelutyötä ostaville yrityksille suunnattu opaskirja, missä käsitellään prosessilaitoksen turvallisuuden hallintaa sekä laitosturvallisuuden huomioon ottamista niin prosessisuunnittelun hankinnassa kuin suunnittelutyön toteuttamisessa. Opas on julkaistu internetissä osoitteessa http://usva.vtt.fi. Hanke toteutettiin vuosina 2010 - 2012 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja prosessiteollisuudelle suunnittelutyötä tekevien toimistojen ja suunnittelutyötä tilaavien yritysten yhteistyönä. Nämä tahot osallistuivat myös hankkeen rahoitukseen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationTampere
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-01357-12

  Cite this