Ulkoseinän ääneneristävyys kaavoituksessa

Juhani Parmanen, Pekka Sipari, Ari Saarinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvityksessä tarkastellaan julkisivun ääneneristävyyden mitoitusmenetelmää kaavamääräysten kannalta. Tarkoitukseen parhaiten sopivaksi ääneneristävyyden mittaluvuksi on valittu ISO-standardin mukainen liikennemelun ääneneristävyyttä esittävä ääneneristysluku Rtr,A. Rtr,A on itsenäinen ääneneristysluku, joka esitetään vastaavassa ISO-standardissa ns. spektrisovitustermin Ctr ja vertailukäyrään perustuvan ääneneristysluvun Rw summana Rtr,A = Rw + Ctr,A. VTT:n aikaisemmin laatimat ulkoseinän ääneneristävyyttä koskevat mitoitusohjeet perustuivat kokonaan vain ääneneristysluvun Rw käyttöön. Ohjeissa valitut ääneneristävyyttä koskevat vaatimukset perustuivat tuolloin saksalaisessa DIN-normissa esitettyyn ääneneristysluvun Rw mukaiseen tasoon. DIN-normissa ulkoseinän ääneneristävyydeltä vaadittavan tason määrittelee ensisijaisesti ulkomelun äänitaso. Ohjeehdotuksessa ääneneristävyys määräytyy ääneneristysluvun Rtr,A ja haluttavan äänitasoerotuksen mukaan. Menetelmässä tarvittavat ulko- ja sisämelun äänitasoerotukseen perustuvat rakennusosakohtaiset ääneneristävyydet saadaan mitoittamalla ulkoseinän kokonaisääneneristävyys tiettyyn lukuarvoon yksinkertaisilla laskutoimituksilla taulukkotietojen avulla. Ehdotettu menetelmä on periaatteeltaan tältä osin sama kuin VTT:n esittämä aikaisempi menetelmä. Uusi menetelmä on aikaisemman menetelmän tapaan edelleenkin kaksijakoinen: yhtäältä se sisältää ääneneristävyysvaatimuksen asettamisen (kaavoittaja) ja toisaalta keinot vaatimuksen täyttämiseksi ja sen täyttymisen osoittamiseksi (rakennusprosessin toteuttaja). Kaavamääräyksen esittämisen äänitasoerotuksen avulla toivotaan erityisesti helpottavan kaavamääräyksen antamista. Ehdotuksessa on katsottu, että ääneneristävyyden standardisoidut kenttämittausmenetelmät tulevat virhealttiutensa vuoksi käytännössä kysymykseen vain harvoissa poikkeustapauksissa kaavamääräysten toteutumisen valvontavälineinä. Ohje on tästä syystä laadittu sellaiseksi, että se perustuu vain mitattuihin tai laskettuihin ulkomelun äänitasoihin ja laboratoriossa mitattuihin rakenteiden ja rakennusosien ääneneristävyyksiin. Käytännössä rakennusosat tulisi varustaa mm. kaavamääräysten tarpeita ajatellen ääneneristävyyttä osoittavilla merkinnöillä tai niiden vaatimuksenmukaisuus tulisi osoittaa jollakin muulla tätä tuoteominaisuutta ilmaisevalla sopivalla tavalla. Järjestelmällisesti toteutettuna tällainen menettely tekee mahdolliseksi myös ääneneristävyysvaatimusten toteutumisen tehokkaan valvonnan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages22
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Rakennustekniikka. Tutkimusraportti
NumberRTE13-IR-9/2001

Cite this