Ultraäänipesutekniikan soveltaminen palautuvien maitolaatikoiden puhdistamiseen: Pro gradu

Mari Arpiainen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Meijeriteollisuudessa prosessilaitteistojen ja käsittelypintojen puhtaus vaikuttaa olennaisesti tuotteiden laatuun. Alttiimmillaan erilaisille kontaminaatioille tuotteet ovat pakkauskoneilla, missä yhtenä kontaminaatiolähteenä voivat toimia meijerille palautuvat kuljetuspakkaukset ja maitolaatikot. Palautuneiden maitolaatikoiden pesu on usein puutteellista, minkä vuoksi niiden pinnoille kiinnittyneet pilaajamikrobit ja patogeenit selviytyvät helposti pesuprosessista elinkykyisinä. Tutkimuksen kirjallisuusosassa käsiteltiin kuljetuspakkausten, erityisesti meijeriteollisuudessa käytettyjen maitolaatikoiden pesuprosesseja. Osiossa selvitettiin myös kuljetuspakkausten käyttöä sekä niiden rakennetta ja valmistamiseen käytettyjä materiaaleja. Meijeriteollisuuden pesuprosesseihin ja -menetelmiin vaikuttavia seikkoja tarkasteltiin erityisesti ultraääni- ja tunnelipesukoneiden osalta. Kokeellisessa osiossa selvitettiin palautuvien maitolaatikoiden hygieniaa ja pesuprosessia Valion Herajoen tuotantolaitoksen pesukäytännön pohjalta. Maitolaatikoiden puhtautta verrattiin ennen ja jälkeen pesun otettujen näytteiden avulla. Lisäksi selvitettiin tunnelipesukoneen pesutulokseen vaikuttavia tekijöitä. Pilot-mittakaavan kokeissa testattiin keinotekoisesti liattujen maitolaatikon palojen peseytymistä ultraäänipesutekniikalla. Pesukokeita tehtiin kahden pesuaineen erilaisilla äyttöväkevyyksillä ja lisäksi tutkittiin esiliuotuksen ja pesuajan merkitystä. Ultraäänipesuprosessin optimointiin kokeiltiin tilastollista koesuunnittelua (ns. Taguchi-menetelmä). Maitolaatikoista otettujen hygienianäytteiden perusteella pohjat osoittautuivat likaisimmiksi ja niissä myös pesutulos oli huonoin. Pölyä ja maata sisältävät laatikot olivat hankalimpia puhdistaa. Tunnelipesukoneen pesuveden lämpötila ja laatu sekä laatikoiden pesemiseen käytetty aika vaihteli runsaasti riippuen pakkausosaston maidonpakkausvauhdista. Pilot pesukokeiden perusteella maitolaatikoiden ultraäänipesuissa osoittautui tehokkaimmaksi natriumhydroksidi (NaOH) -pohjainen, EDTA:ta sisältävä pesuaine. Paras pesutulos saavutettiin 100 s pesuajalla ja 5 % -käyttöliuoksella. Tulosten perusteella ultraäänipesutekniikka näyttäisi soveltuvan maitolaatikoiden puhdistamiseen.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
 • University of Helsinki
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

 • kuljetuspakkaus
 • maitolaatikko
 • puhdistuminen
 • ultraääni
 • tunnelipesukone
 • transport package
 • plastic crate
 • cleaning
 • ultrasonic
 • washing tunnel

Cite this