Ultraljudprovning av inre defekter i gjutgods

Hans Barck

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Arbetet omfattar ultraljudprovning av inre defekter i låglegerat gjutstål segjärn och gråjärn. Olika faktorers inverkan på provningsresultatet har klarlagts med hjälp av en litteraturstudie, provning av artificiella fel och provaing av verkliga gjutfel. Provningen av artificiella fel utfördes med cylinderborrhål. Genom att variera provningsparametrar och -förhållanden har rekommendationer för provningen kunnat utarbetas. Valet av sökarfrekvens kan vara värmebehandlingstillstånd inverkar även på provningsförutsättningarna. Provningen av verkliga fel utfördes som en s.k. round-robin-provning. Personal från olika företag provade samma gjutstycken. Resultaten sammanställdes som sannolikheter att en indikation registeras. Sannolikheten för att samma feltyp registreras varierade betydligt t.ex. 100 -17 % för sugningar. Rekommendationer för utförandet av provningen har samtidigt tagits fram. De grundar sig på iakttagelser av utförd provning. Radiografisk provning av gjutgodsen utfördes i smärre utsträckning. Gjutfelen registrerades under vissa förhållanden olika av de båda metoderna. Skillnaden uppstod för sprickor och jämnt fördelad porositet. Resultaten var i övrigt identiska.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-1822-5
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number201
ISSN0358-5077

Keywords

  • ultrasonic tests
  • cast iron
  • steel castings
  • cast steel

Cite this