Muutosvastarinta dokumenttien hallintaohjelman käyttöönoton voimavarana ja haasteena: AMK-opinnäytetyö

Translated title of the contribution: User resistance - challenge and resources to the implementation of the electronic document management systems (edms): Bachelor's thesis

Sirpa Laine

  Research output: ThesisBachelor's thesis

  Abstract

  Organisaatiot ovat läpikäymässä pitkää prosessia muuttaessaan toimintamallejaan paperipohjaisesta dokumenttien hallinnasta elektroniseen. Tehokas tiedonhallinta, verkostoituminen ja vuorovaikutteiset toimintatavat ovat tärkeitä organisaation menestykselle.
  Elektronisella dokumenttienhallinnalla tarkoitetaan sovellusta, joka huolehtii dokumenttien hallinnasta koko dokumentin elinjakson ajan. Etuja sovelluksen käytöstä saadaan muun muassa oikealla versionhallinnalla ja tehokkailla hakuominaisuuksilla. Lisäksi sillä voidaan edistää tiedon jakamista, yhteistyötä ja tuloksellista päätöksentekoa. Erillisellä dokumenttien hallintaohjelmalla voidaan myös muuttaa ja tehostaa organisaation toimintapoja.
  Tietojärjestelmän etuja voidaan kuitenkin menettää, jos käyttäjät vastustavat muutosta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa käyttäjien muutosvastarinnan syitä kun kohteena oli dokumenttien hallintaohjelma. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa koulutustarpeita. Tutkimus perustuu asiaan käsittelevään kirjallisuuteen sekä kvantitatiiviseen kyselyyn.
  Tulokset ovat yhteneväisiä teorian kanssa. Muutosvastarinnalle löytyi rationaalisia perusteita myös tässä tutkimuksessa. Käyttöönoton onnistumiseen voidaan vaikuttaa tehokkailla teknisillä ratkaisuilla. Prosessimainen toimintatapa yhdessä kannustavan ja vuorovaikutusta tukevan organisaatiokulttuurin kanssa antavat parhaimmat mahdollisuudet käyttöönotonprojektin onnistuneelle läpiviennille.
  Translated title of the contributionUser resistance - challenge and resources to the implementation of the electronic document management systems (edms): Bachelor's thesis
  Original languageFinnish
  QualificationBachelor Degree
  Awarding Institution
  • Haaga-Helia University of Applied Sciences
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

  Keywords

  • knowledge management
  • resistance behavior
  • electronic document management
  • edms

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'User resistance - challenge and resources to the implementation of the electronic document management systems (edms): Bachelor's thesis'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this