Uusien energiatekniikoiden ja päästönvähennyksen potentiaali Suomessa

Translated title of the contribution: New energy technologies and emission reduction potential in Finland

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa analysoitiin Suomen energiajärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehtoja parinkymmenen seuraavan vuoden aikana. Pyrkimyksenä on ollut selvittää erityisesti uusien energiantuotantotekniikoiden ja energian käyttöä tehostavien toimien merkitystä tulevaisuuden energiahuollossa sekä mahdollisuuksia energian tuotannon ja käytön päästöjen vähentämiseksi. Työn keskeisin apuväline on ollut Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) laadittu Suomen energiajärjestelmän malli, joka käsittää sekä energian tuotannon että kulutuksen kuvauksen valtakunnallisella tasolla. Tulevaisuuden vaihtoehtojen analysointi ja vertailu on tehty määrittelemällä erilaisia energiataloudellisia skenaarioita. Tarkastellut skenaariot eroavat toisistaan energiatekniikan kehitystä, biopolttoaineiden hintoja, metsäteollisuuden kehitysvaihtoehtoja, energiaveroja, hiilidioksidipäästöjen rajoittamista, energiansäästötoimia ja ydinvoiman lisärakentamista koskevissa oletuksissa. Keskeisesti energiatalouden muutoksiin vaikuttavasta hyötyenergian kulutuksesta ja siihen liittyvästä tehostamispotentiaalista on laadittu skenaarioita varten sektorikohtaiset kehitysarviot. Kulutuksen perusarvion lisäksi eräissä skenaarioissa on oletettu nopeampi tai hitaampi kulutuksen kasvu. Skenaariotulosten mukaan uusien energiantuotantotekniikoiden merkitys näkyy selvimmin yhteistuotantopotentiaalin voimakkaana kasvuna. Rakennussuhdetta nostamalla teollisuuden sähköntuotantoa voitaisiin nostaa jopa noin kaksinkertaiseksi ja kaukolämpövoiman tuotantoa yli 50 % nykyisestä vuoteen 2010 mennessä. Pelkästään parannetulla soodakattilatekniikalla voidaan sähkön tuotantoa lisätä merkittävästi. Suhteellisesti vielä enemmän sähkön tuotantoa voidaan nostaa ottamalla käyttöön biomassan kaasutustekniikoita, mutta ilman nopeaa kaupallistumista ja kohtuullista lisäbiomassan hintaa uudet tekniikat eivät vuoteen 2010 mennessä ehdi saada merkittävää asemaa. Hiilidioksidipäästöjen vähennysmahdollisuuksia on tarkasteltu sarjassa skenaarioita. Tulosten mukaan uusien energian tuotantotekniikoiden nopea kehitys ja biomassan hinnan aleneminen eivät riitä päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaviin energiankulutuksen muutoksiin edes verraten korkean energiaverotuksen toteutuessa. Näiden lisäksi tarvittaisiin voimakkaita energiankäytön tehostamistoimia, joiden aikaansaaminen on käytännössä vaikeata. Ilman ydinvoiman tuotannon lisäämistä tiukoista päästötavoitteista joudutaan siten tulosten mukaan jokseenkin varmasti luopumaan.
  Translated title of the contributionNew energy technologies and emission reduction potential in Finland
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages83
  ISBN (Print)951-38-4852-3
  Publication statusPublished - 1995
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1697
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • energy
  • energy conversion heat sources
  • economics
  • emissions
  • reduction
  • economic analysis
  • models
  • future
  • scenarios
  • environmental technology

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'New energy technologies and emission reduction potential in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this