Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina

Nils-Olof Nylund, Matti Kytö, Markku Ikonen, Aimo Rautiola, Jussi Kokko

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Bensiinissä käytetään yleisesti tavanomaisten hiilivetyjen lisäksi happipitoisia komponentteja - oksygenaatteja - korvaamaan lyijy-yhdisteitä oktaaniluvun korottajina ja vähentämään ajoneuvon pakokaasupäästöjä. Käytettyjä yhdisteitä ovat alkoholit sekä eetterit, joista metyylitertiääributyylieetteri (MTBE) on selvästi yleisin. Kirjallisuustietojen mukaan kaikki oksygenaatit alentavat ajoneuvojen CO- ja HC-päästöjä 5-30 %, NOx-päästöjen suhteen tulokset ovat ristiriitaisia. Eettereitä pidetään alkoholeja parempina seoskomponentteina: ne eivät nosta bensiinin höyrynpainetta eivätkä sido vettä. Jälkimmäisestä syystä eetterit, toisin kuin alkoholit, voidaan sekoittaa bensiiniin jo jalostamolla. Kokeellisesti tutkittiin kolmea bensiinilaatua laboratoriossa moottori- ja autokokeilla sekä 20 auton kenttäkokeella. Polttoaineista yksi oli pelkästään hiilivetyjä sisältävää vertailubensiiniä, yksi sisälsi 11 % MTBE:tä ja yksi 13 % etyylitertiääributyylieetteriä (ETBE). Oksygenaatteja sisältäneiden bensiinien happipitoisuus oli 2 paino-%. Suorituskykymittauksissa ei havaittu eroja bensiininkulutuksessa tai moottorin tehossa. Myös kenttäkokeessa polttoaineet olivat samanarvoisia. Laboratoriossa autoilla tehdyissä ajettavuuskokeissa oksygenaattibensiinit toimivat kylmässä paremmin kuin vertailupolttoaine, kuuma-ajettavuudessa ei ollut merkittäviä eroja. Oktaanivaatimuskokeiden perusteella oksygenoiduilta polttoaineilta vaaditaan mahdollisesti hieman korkeampi oktaanilukutaso (0,5-1 yks.) kuin hiilivetypolttoaineelta. Oksygenoiduilla polttoaineilla havaittiin katalysaattorittomien autojen CO-päästön pienenevän 15-20 % ja HC-päästön noin 5 %. Katalysaattoriautoilla vastaavat vähenemät olivat 0-10 % (CO) ja noin 10 % (HC). Polttoaineella ei ollut vaikutusta NOx-päästöön. 30 minuutin kylmäkokeissa -20 ja ±0 °C:n lämpötiloissa kolmitoimikatalysaattorilla varustetun moottorin CO-päästö aleni keskimäärin 7 % ja HC- päästö 6-11 %.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages90
  ISBN (Print)951-38-4177-4
  Publication statusPublished - 1992
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1364
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • gasoline
  • additives
  • alcohols
  • methanol
  • ethanol
  • ethers

  Cite this