Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2

Matti Kytö, Nils-Olof Nylund, Jouni Kivi, Aimo Rautiola, Kyösti Orre

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen ensimmäisessä osassa oli todettu, että autojen pakokaasupäästöt pienenevät käytettäessä 2 paino % happea sisältäviä polttoaineita. Toisessa vaiheessa tutkittiin metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE), etyylitertiääributyylieetteriä (ETBE) ja etanolia sisältäviä bensiinejä, joiden hap pipitoisuudet olivat 2-4 paino %. Laboratoriokokeiden mukaan etanolilla oli ei toivottuja vaikutuksia yleisimpiin varastosäiliöiden pinnoitteisiin. Ajettavuusmittauksissa käytettiin yhtä katalysaat toriautoa ja yhtä ei katalysaattoriautoa. Autot toimivat hyvin kaikilla testatuilla polttoaineilla. Kaasutinmoottorilla varustetun auton kuuma ajettavuus tosin huononi polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeat. Säänneltyjä päästöjä mitattiin MTBE:tä, ETBE:tä tai etanolia sisältävillä polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeintaan 4 paino %. Ei katalysaattoriauton CO ja HC päästöt pienenivät polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa. Hiilivetypolttoaineen arvoihin verrattuna CO päästö laski happipitoisilla polttoaineilla +20oC:n lämpötilassa 10-40 % ja HC päästö 0-10 %. Matalissa lämpötiloissa, 7 ja 20 °C, CO päästö laski 5-30 % ja HC päästö 15-20 %. Myös katalysaattoriauton päästöt pienenivät +20 °C:ssa polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa, CO päästö 10-20 % ja HC päästö 10-30 %. Kylmissä lämpötiloissa katalysaattoriauton tuloksissa oli hajontaa. NOx päästöön polttoaineen happipitoisuudella ei ollut merkittävää vaikutusta kummallakaan autolla missään lämpötilassa. Tulosten perusteella ei voitu määrittää optimihappipitoisuutta, sillä päästöjen vähenemät olivat pääsääntöisesti suoraan verrannollisia polttoaineen happipitoisuuteen. Ei säänneltyjen päästöjen mittauksissa todettiin, että autotyyppi ja koelämpötila vaikuttivat tuloksiin eniten. Katalysaattoriautolla päästöjä muodostui merkittäävästi vain matalissa lämpötiloissa kokeen alussa. Polttoaineen happipitoisuuden muutokset vaikuttivat ainoastaan pakokaasujen aldehydipitoisuuteen, joka kasvoi polttoaineen happipitoisuuden noustessa. Kenttäkokeessa testattiin ETBE:tä ja etanolia sisältävää bensiiniä, jota käytettessä ei havaittu polttoaineesta johtuvia ajettavuusongelmia.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages49
  ISBN (Print)951-38-4455-2
  Publication statusPublished - 1993
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1521
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Gasoline
  Carbon Monoxide

  Keywords

  • gasoline
  • additives
  • oxygen compounds
  • ethers
  • MTBE
  • ETBE
  • alcohols
  • ethanol
  • fuels
  • testing
  • flue gases
  • emissions

  Cite this

  Kytö, M., Nylund, N-O., Kivi, J., Rautiola, A., & Orre, K. (1993). Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1521
  Kytö, Matti ; Nylund, Nils-Olof ; Kivi, Jouni ; Rautiola, Aimo ; Orre, Kyösti. / Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1993. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1521).
  @book{50265dff66c644329a4e08b920c7d30a,
  title = "Uusien oksygenaattien k{\"a}ytt{\"o} bensiinikomponentteina. Osa 2",
  abstract = "Tutkimuksen ensimm{\"a}isess{\"a} osassa oli todettu, ett{\"a} autojen pakokaasup{\"a}{\"a}st{\"o}t pienenev{\"a}t k{\"a}ytett{\"a}ess{\"a} 2 paino {\%} happea sis{\"a}lt{\"a}vi{\"a} polttoaineita. Toisessa vaiheessa tutkittiin metyyliterti{\"a}{\"a}ributyylieetteri{\"a} (MTBE), etyyliterti{\"a}{\"a}ributyylieetteri{\"a} (ETBE) ja etanolia sis{\"a}lt{\"a}vi{\"a} bensiinej{\"a}, joiden hap pipitoisuudet olivat 2-4 paino {\%}. Laboratoriokokeiden mukaan etanolilla oli ei toivottuja vaikutuksia yleisimpiin varastos{\"a}ili{\"o}iden pinnoitteisiin. Ajettavuusmittauksissa k{\"a}ytettiin yht{\"a} katalysaat toriautoa ja yht{\"a} ei katalysaattoriautoa. Autot toimivat hyvin kaikilla testatuilla polttoaineilla. Kaasutinmoottorilla varustetun auton kuuma ajettavuus tosin huononi polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeat. S{\"a}{\"a}nneltyj{\"a} p{\"a}{\"a}st{\"o}j{\"a} mitattiin MTBE:t{\"a}, ETBE:t{\"a} tai etanolia sis{\"a}lt{\"a}vill{\"a} polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeintaan 4 paino {\%}. Ei katalysaattoriauton CO ja HC p{\"a}{\"a}st{\"o}t pieneniv{\"a}t polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa. Hiilivetypolttoaineen arvoihin verrattuna CO p{\"a}{\"a}st{\"o} laski happipitoisilla polttoaineilla +20oC:n l{\"a}mp{\"o}tilassa 10-40 {\%} ja HC p{\"a}{\"a}st{\"o} 0-10 {\%}. Matalissa l{\"a}mp{\"o}tiloissa, 7 ja 20 °C, CO p{\"a}{\"a}st{\"o} laski 5-30 {\%} ja HC p{\"a}{\"a}st{\"o} 15-20 {\%}. My{\"o}s katalysaattoriauton p{\"a}{\"a}st{\"o}t pieneniv{\"a}t +20 °C:ssa polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa, CO p{\"a}{\"a}st{\"o} 10-20 {\%} ja HC p{\"a}{\"a}st{\"o} 10-30 {\%}. Kylmiss{\"a} l{\"a}mp{\"o}tiloissa katalysaattoriauton tuloksissa oli hajontaa. NOx p{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n polttoaineen happipitoisuudella ei ollut merkitt{\"a}v{\"a}{\"a} vaikutusta kummallakaan autolla miss{\"a}{\"a}n l{\"a}mp{\"o}tilassa. Tulosten perusteella ei voitu m{\"a}{\"a}ritt{\"a}{\"a} optimihappipitoisuutta, sill{\"a} p{\"a}{\"a}st{\"o}jen v{\"a}henem{\"a}t olivat p{\"a}{\"a}s{\"a}{\"a}nt{\"o}isesti suoraan verrannollisia polttoaineen happipitoisuuteen. Ei s{\"a}{\"a}nneltyjen p{\"a}{\"a}st{\"o}jen mittauksissa todettiin, ett{\"a} autotyyppi ja koel{\"a}mp{\"o}tila vaikuttivat tuloksiin eniten. Katalysaattoriautolla p{\"a}{\"a}st{\"o}j{\"a} muodostui merkitt{\"a}{\"a}v{\"a}sti vain matalissa l{\"a}mp{\"o}tiloissa kokeen alussa. Polttoaineen happipitoisuuden muutokset vaikuttivat ainoastaan pakokaasujen aldehydipitoisuuteen, joka kasvoi polttoaineen happipitoisuuden noustessa. Kentt{\"a}kokeessa testattiin ETBE:t{\"a} ja etanolia sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}{\"a} bensiini{\"a}, jota k{\"a}ytettess{\"a} ei havaittu polttoaineesta johtuvia ajettavuusongelmia.",
  keywords = "gasoline, additives, oxygen compounds, ethers, MTBE, ETBE, alcohols, ethanol, fuels, testing, flue gases, emissions",
  author = "Matti Kyt{\"o} and Nils-Olof Nylund and Jouni Kivi and Aimo Rautiola and Ky{\"o}sti Orre",
  year = "1993",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-4455-2",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "1521",
  address = "Finland",

  }

  Kytö, M, Nylund, N-O, Kivi, J, Rautiola, A & Orre, K 1993, Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 1521, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2. / Kytö, Matti; Nylund, Nils-Olof; Kivi, Jouni; Rautiola, Aimo; Orre, Kyösti.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1993. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1521).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2

  AU - Kytö, Matti

  AU - Nylund, Nils-Olof

  AU - Kivi, Jouni

  AU - Rautiola, Aimo

  AU - Orre, Kyösti

  PY - 1993

  Y1 - 1993

  N2 - Tutkimuksen ensimmäisessä osassa oli todettu, että autojen pakokaasupäästöt pienenevät käytettäessä 2 paino % happea sisältäviä polttoaineita. Toisessa vaiheessa tutkittiin metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE), etyylitertiääributyylieetteriä (ETBE) ja etanolia sisältäviä bensiinejä, joiden hap pipitoisuudet olivat 2-4 paino %. Laboratoriokokeiden mukaan etanolilla oli ei toivottuja vaikutuksia yleisimpiin varastosäiliöiden pinnoitteisiin. Ajettavuusmittauksissa käytettiin yhtä katalysaat toriautoa ja yhtä ei katalysaattoriautoa. Autot toimivat hyvin kaikilla testatuilla polttoaineilla. Kaasutinmoottorilla varustetun auton kuuma ajettavuus tosin huononi polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeat. Säänneltyjä päästöjä mitattiin MTBE:tä, ETBE:tä tai etanolia sisältävillä polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeintaan 4 paino %. Ei katalysaattoriauton CO ja HC päästöt pienenivät polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa. Hiilivetypolttoaineen arvoihin verrattuna CO päästö laski happipitoisilla polttoaineilla +20oC:n lämpötilassa 10-40 % ja HC päästö 0-10 %. Matalissa lämpötiloissa, 7 ja 20 °C, CO päästö laski 5-30 % ja HC päästö 15-20 %. Myös katalysaattoriauton päästöt pienenivät +20 °C:ssa polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa, CO päästö 10-20 % ja HC päästö 10-30 %. Kylmissä lämpötiloissa katalysaattoriauton tuloksissa oli hajontaa. NOx päästöön polttoaineen happipitoisuudella ei ollut merkittävää vaikutusta kummallakaan autolla missään lämpötilassa. Tulosten perusteella ei voitu määrittää optimihappipitoisuutta, sillä päästöjen vähenemät olivat pääsääntöisesti suoraan verrannollisia polttoaineen happipitoisuuteen. Ei säänneltyjen päästöjen mittauksissa todettiin, että autotyyppi ja koelämpötila vaikuttivat tuloksiin eniten. Katalysaattoriautolla päästöjä muodostui merkittäävästi vain matalissa lämpötiloissa kokeen alussa. Polttoaineen happipitoisuuden muutokset vaikuttivat ainoastaan pakokaasujen aldehydipitoisuuteen, joka kasvoi polttoaineen happipitoisuuden noustessa. Kenttäkokeessa testattiin ETBE:tä ja etanolia sisältävää bensiiniä, jota käytettessä ei havaittu polttoaineesta johtuvia ajettavuusongelmia.

  AB - Tutkimuksen ensimmäisessä osassa oli todettu, että autojen pakokaasupäästöt pienenevät käytettäessä 2 paino % happea sisältäviä polttoaineita. Toisessa vaiheessa tutkittiin metyylitertiääributyylieetteriä (MTBE), etyylitertiääributyylieetteriä (ETBE) ja etanolia sisältäviä bensiinejä, joiden hap pipitoisuudet olivat 2-4 paino %. Laboratoriokokeiden mukaan etanolilla oli ei toivottuja vaikutuksia yleisimpiin varastosäiliöiden pinnoitteisiin. Ajettavuusmittauksissa käytettiin yhtä katalysaat toriautoa ja yhtä ei katalysaattoriautoa. Autot toimivat hyvin kaikilla testatuilla polttoaineilla. Kaasutinmoottorilla varustetun auton kuuma ajettavuus tosin huononi polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeat. Säänneltyjä päästöjä mitattiin MTBE:tä, ETBE:tä tai etanolia sisältävillä polttoaineilla, joiden happipitoisuudet olivat korkeintaan 4 paino %. Ei katalysaattoriauton CO ja HC päästöt pienenivät polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa. Hiilivetypolttoaineen arvoihin verrattuna CO päästö laski happipitoisilla polttoaineilla +20oC:n lämpötilassa 10-40 % ja HC päästö 0-10 %. Matalissa lämpötiloissa, 7 ja 20 °C, CO päästö laski 5-30 % ja HC päästö 15-20 %. Myös katalysaattoriauton päästöt pienenivät +20 °C:ssa polttoaineen happipitoisuuden kasvaessa, CO päästö 10-20 % ja HC päästö 10-30 %. Kylmissä lämpötiloissa katalysaattoriauton tuloksissa oli hajontaa. NOx päästöön polttoaineen happipitoisuudella ei ollut merkittävää vaikutusta kummallakaan autolla missään lämpötilassa. Tulosten perusteella ei voitu määrittää optimihappipitoisuutta, sillä päästöjen vähenemät olivat pääsääntöisesti suoraan verrannollisia polttoaineen happipitoisuuteen. Ei säänneltyjen päästöjen mittauksissa todettiin, että autotyyppi ja koelämpötila vaikuttivat tuloksiin eniten. Katalysaattoriautolla päästöjä muodostui merkittäävästi vain matalissa lämpötiloissa kokeen alussa. Polttoaineen happipitoisuuden muutokset vaikuttivat ainoastaan pakokaasujen aldehydipitoisuuteen, joka kasvoi polttoaineen happipitoisuuden noustessa. Kenttäkokeessa testattiin ETBE:tä ja etanolia sisältävää bensiiniä, jota käytettessä ei havaittu polttoaineesta johtuvia ajettavuusongelmia.

  KW - gasoline

  KW - additives

  KW - oxygen compounds

  KW - ethers

  KW - MTBE

  KW - ETBE

  KW - alcohols

  KW - ethanol

  KW - fuels

  KW - testing

  KW - flue gases

  KW - emissions

  M3 - Report

  SN - 951-38-4455-2

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Kytö M, Nylund N-O, Kivi J, Rautiola A, Orre K. Uusien oksygenaattien käyttö bensiinikomponentteina. Osa 2. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1993. 49 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1521).