Uusien tekniikoiden riskien ennakointi: Viranomaisyhteistyö rakennetun ympäristön riskien tunnistamiseksi: Väitöskirja

Translated title of the contribution: Foreseeing risks associated with new technologies: Co-operation of the authorities to prevent technical risks due to new technologies: Dissertation

Riitta Molarius

  Research output: ThesisDissertationMonograph

  Abstract

  Lukuisat rakennetussa ympäristössä esiin nousseet riskit ovat johtuneet uusista tai olemassa olevista tekniikoista, joita on muutettu uuteen toimintaan tai ympäristöön soveltuviksi. Nokian vesikriisi vuonna 2004, lukuisat liikuntahallien katto-rakenteiden sortumiset vuonna 2010 ja Talvivaaran kaivoksen uusi biologinen malminerotusmenetelmä sisälsivät riskejä, joita ei tunnistettu ja jotka muun muassa aiheuttivat ihmishenkien menetyksiä ja merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vähentää teknisten riskien esiintymistä yhteiskunnassa kehittämällä viranomaisten yhteistoimintaa teknisten riskien tunnistamiseksi. Tutkimuksen kohteena olivat seuraavat viranomaisprosessit ja viranomaiset: kemikaalilain mukainen lupa (Tukes), ympäristölupa (AVI), kaavoitusprosessi (kunta), ympäristövaikutusten arviointiprosessi (ELY-keskus), pelastuslaitosten riskianalyysi ja kunnan rakennuslupa. Tutkimus sisälsi viranomaisten haastatteluita, kirjallisuustutkimuksen sekä lakien ja ohjeiden analysointia. Työssä kehitettiin uusi menettelytapa, VIranomaisten RIsKien Ennakointi - VIRIKE, joka perustuu yhdennetyn arvioinnin menettelyyn. Se on yhteistyömenetelmä, joka huomioi kaikkien osallistujien oman erityisosaamisen. Menettelyä testattiin tapaustutkimuksen menetelmin neljässä työpajassa. Viranomaisyhteistyö tutkitussa yhteydessä tarkoittaa pääosin virallisten lausuntojen antamista toiselle viranomaiselle lupaprosessissa määritellyssä vaiheessa. Aiemmin käytössä olleista yhteisistä tarkastusmenettelyistä on usein luovuttu organisaatiomuutosten tai resurssien niukkuuden vuoksi. Viranomaisneuvottelutkin ovat suuressa määrin kuulemistilaisuuksia, joissa asiaa hoitava viranomainen esittelee asian muille viranomaisille. Suomen viranomaisilla on kuitenkin vahva ammatillinen tausta ja osaaminen, ja heillä on käytössään tutkittua tietoa oman alansa ajankohtaisesta tietotarpeesta, mutta tieto on toistaiseksi jäänyt suurimmaksi osaksi osaajien omaan käyttöön. Tutkimus osoitti, että kehitetyn uuden VIRIKE-prosessin avulla on mahdollista hyödyntää viranomaisten omaamaa tutkittua tietoa laajemmin ja siten tehostaa uusista tekniikoista nousevien riskien tunnistamista viranomaisten yhteistoimintana.
  Translated title of the contributionForeseeing risks associated with new technologies: Co-operation of the authorities to prevent technical risks due to new technologies: Dissertation
  Original languageFinnish
  QualificationDoctor Degree
  Awarding Institution
  • Tampere University of Technology (TUT)
  Supervisors/Advisors
  • Kähkönen, Kalle, Supervisor, External person
  Award date4 Mar 2016
  Place of PublicationEspoo
  Publisher
  Print ISBNs978-951-38-8380-5
  Electronic ISBNs978-951-38-8381-2
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

  Keywords

  • new technology
  • risk
  • co-operation with authorities
  • sosio-technical change
  • collaborative grading
  • integrated assessment

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Foreseeing risks associated with new technologies: Co-operation of the authorities to prevent technical risks due to new technologies: Dissertation'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this