Uutta alueellista silmäsairaanhoidon mallia rakentamassa: Havaintoja Taysin erityisvastuualueen hankkeen alkuvaiheesta kehittämisverkoston johtamisen näkökulmasta

Lauri Kokkinen, Juhani Lehto, Sirkku Kivisaari, Eveliina Saari

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tämä julkaisu liittyy INNOTE-tutkimushankkeeseen, jossa perehdytään innovaatiojohtamiseen suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hanke tuottaa tietoa haasteista joita kohdataan, kun historian saatossa muotoutuneita sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja toimintamalleja pyritään uudistamaan systeemisiä innovaatioita kehittämällä ja levittämällä. Julkaisussa tarkastellaan silmäsairaanhoidon uuden mallin rakentamista Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueella. Synnytettävä uusi silmäsairaanhoidon malli nähdään systeemisen innovaation aihiona, ja analyysi käsittelee mallin rakentamisen alkuvaihetta. Julkaisussa keskitytään erityisesti prosessiin, jossa ratkaistava ongelma ja innovaatioaihio määrittyvät terveydenhuollon eri toimijoiden välisissä neuvotteluissa sekä tapaan, jolla kehittämistyöhön kuuluvaa toimijaverkostoa johdetaan. Tutkimusaineisto koostuu avaintoimijoiden haastatteluista, kehittämishankkeeseen kuuluneiden tilaisuuksien havainnoinnista ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Tutkimuksessa on nostettu esille monitoimijaisen kokonaisuuden verkostojohtamisen vaativuus ja uuden mallin rakentamisen alkuvaihetta leimanneet haasteet yhteisen käsityksen muodostamisessa niin ratkaistavan ongelman kuin myös ratkaisuksi soveltuvan innovaatioaihion suhteen. Tämä kehittämistyön alkuvaiheen syvällinen analyysi luo myös pohjaa jatkotyössä tulevaisuudessa kohdattaviin haasteisiin varautumiselle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Electronic)978-951-38-7258-8
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2461
ISSN1235-0605

Keywords

 • healthcare
 • innovation management
 • systematic innovations
 • healthcare services
 • welfare services
 • Finland
 • operating models
 • modelling
 • centralization
 • Tampere University Hospital
 • eye diseases
 • sections
 • networking
 • development networks

Cite this