Väestön ikääntyminen - haaste ja mahdollisuus teknologian ennakoinnille ja innovaatioille: VIHMA

Translated title of the contribution: The Ageing population - a challenge and an opportunity for technology foresight and innovation

Erja Väyrynen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Väestö ikääntyy kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Suomen erityispiirteenä on se, että olemme Euroopan ensimmäinen maa, jonka suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Ikääntymiskysymyksen tarkastelussa ovat yleensä korostuneet uhkat ja ongelmat. VIHMA-tutkimuksessa on tästä poiketen näkökulmana ikääntymiskehityksen tunnistaminen haasteiden ohella myös myönteisenä taloudellisena mahdollisuutena. VIHMAssa kartoitettiin, mitä tutkimuksia ja selvityksiä Suomessa on toteutettu ikääntymiskehitykseen liittyen. Julkisen hallinnon puolella ikääntymiskysymysten tarkastelu on edelleen monilla sektoreilla suhteellisen kapea-alaista. Ratkaisujen rakentamiseen kaivataan tuntuvasti lisää horisontaalista yhteistyötä ja hallinnonalojen välistä verkottumista. Elinkeinoelämässä on vasta muodostumassa näkemys siitä, että ikääntyminen toisi mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia. Elinkeinoelämä tulisikin saada mukaan ikääntymisen haasteiden ja mahdollisuuksien syvempään tarkasteluun. Kootun asiantuntijatiedon valossa teknologian ennakointi nähdään tervetulleena mahdollisuutena ikääntymisteeman monialaiseen käsittelyyn. VIHMAssa ehdotetaan ikääntymistä tarkastelevan teknologian ennakointihankkeen toteuttamista pääasiallisesti paneelimenetelmällä. Kaavailtu rakenne on yhdistelmä tarve- ja teknologialähtöisistä aihepiireistä: Työ ja vapaa-aika, Elinympäristö, Hoiva ja hoito sekä Uusien teknologioiden käyttöönotto. Keskeisin läpäisevä tarkastelukulma olisi Teknologia, innovaatiot ja tutkimus. Läpäisevästi tarkasteltaisiin myös uusia toimintatapoja ja sosiaalisia innovaatioita, alueellisia erityispiirteitä, syrjäytymisen ehkäisemistä, yhteistyötä yli ikärajojen, uusia rahoitusmuotoja sekä lisäksi kansainvälistä kehitystä ja globaalia ulottuvuutta. Ennakointihankkeelle ehdotetaan laajaa osallistujapohjaa. Tällöin voisi käynnistyä horisontaalisen yhteistyön prosessi, jossa tunnistetaan ikääntymiskehitykseen sisältyvät uudet mahdollisuudet teknologian kehittämiselle ja innovaatiotoiminnalle ja sen myötä suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Jos ratkaisut voidaan osoittaa onnistuneiksi kotikentällä, muodostuu eri alojen viennille valtti, jota voidaan hyödyntää globaalin ikääntymisen luomilla laajenevilla markkinoilla.
Translated title of the contributionThe Ageing population - a challenge and an opportunity for technology foresight and innovation
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherMinistry of Trade and Industry
Number of pages132
ISBN (Print)978-951-739-742-1
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesKauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja
Number17/2003
ISSN1236-2352

Keywords

  • ageing population
  • foresight
  • development of technology and innovation policy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Ageing population - a challenge and an opportunity for technology foresight and innovation: VIHMA'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this