Väliaikaiset ohjeet tiesuolan aiheuttaman korroosion estämiseksi betonisilloilla

Rauno Vaulamo, Jouni Hietalahti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiesuolan käyttöönoton jälkeen on betonisilloissa alkanut esiintyä rapautumisvaurioita, joiden on todettu aiheutuneen siitä, että tiesuola voimistaa olennaisesti pakkasen betonille aiheuttamia rasituksia. Tästä syystä on katsottu aiheelliseksi laatia ohjeet tiesuolari kestäviä betonisiltoja varten. Ohjeissa on esitetty siltarakenteiden betonin laatusuositukset olosuhteiden ankaruuden perusteella. Sillat on jaettu suolauksen runsauden perusteella kolmeen ryhmään: runsaasti suolattavien teiden sillat, suolauksella sulana pidettävien teiden sillat ja suolahiekotettavien teiden sillat. Betonin laatusuositukset on esitetty taulukossa 1. Perusohjeena voidaan pitää lisähuokoistetun betonin käyttämistä suolalle altiiksi joutuvissa silloissa. Ohjeiden mukaan betonin laadun varmistaminen tapahtuu ennakkokokeiden sekä työnaikaisten laadunvalvonta- ja kelpoisuuskokeiden avulla. Ohjeissa on myös käsitelty siltarakenteiden suunnittelua ja rakennustöiden suorittamista siten, että tiesuolan aiheuttamat rasitukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Esimerkiksi reunapalkkien järkevällä suunnittelulla voidaan huomattavasti vähentää veden "makaamista" reunapalkkien päällä ja siten pienentää reunapalkkien betonille tulevia rasituksia. Toisaalta voidaan sanoa, että huolellinen työ on ehdoton edellytys tiesuolan kestävien rakenteiden aikaansaamisessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationOtaniemi
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages32
ISBN (Print)951-38-0257-4
Publication statusPublished - 1975
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number40
ISSN0355-3442

Cite this