Välittäjäorganisaatioiden merkitys tutkimuslähtöisessä yritystoiminnassa

Jari Konttinen, Mika Nieminen, Nina Suvinen

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  Abstract

  Artikkelissa tarkastellaan niin sanottujen välittäjäorganisaatioiden roolia julkisissa tutkimusorganisaatioissa tuotetun tutkimustiedon kaupallistamisprosessissa. Välittäjäorganisaatiot ovat organisaatioita, joiden tehtävänä on tukea tutkimuksen kaupallistamista ja tiedon hyödyntämistä kuten erilaiset kaupallistamisen tukipalveluita tarjoavat yksiköt ja kehityspalvelut yliopistoissa tai niiden lähellä, patenttitoimistot, alueelliset kehitysyhtiöt, teknologiakeskukset ja yrityshautomot. Nimensä mukaisesti ne toimivat tutkimusmaailman ja yritystoiminnan välimaastossa. Artikkeli esittelee tiivistetysti vuosien 2006 ja 2009 välillä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja Tampereen yliopiston toteuttaman tutkimuksen keskeisiä tuloksia (ks. laajemmin Konttinen, Suvinen, Nieminen 2009).
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)7-18
  JournalTiedepolitiikka
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Cite this