Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä

Translated title of the contribution: The role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs

Jari Konttinen, Nina Suvinen, Mika Nieminen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Käsillä olevassa tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, minkälainen rooli ns. välittäjäorganisaatioilla ja niiden tarjoamilla palveluilla on tutkimuksen kaupallistamisessa Suomessa ja erityisesti uusien tutkimuslähtöisten yritysten perustamisessa. Tutkimuskysymys on ajankohtainen, sillä Suomea on pidetty tutkimukseltaan korkeatasoisena mutta tutkimustulosten kaupallistamisessa ei kovinkaan menestyneenä maana. Samalla noin kahdenkymmenen vuoden aikana Suomeen on perustettu useita kymmeniä organisaatioita sekä käynnistetty lukuisia ohjelmia, joiden ensisijaisena tavoitteena on tutkimuksen kaupallistamisen ja hyödyntämisen tukeminen. Tutkimus toteutettiin kahden erillisen mutta toisiaan tukevan ja täydentävän osatutkimuksen avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimuslähtöiset yritykset hyödyntävät välittäjäorganisaatioiden palvelui-ta pääosin ensi askelia ottaessaan. Palvelujärjestelmä käytännön perusasioiden kuntoon saattamiselle uu-sissa yrityksissä näyttää olevan hyvällä mallilla. Palvelut ovat myös hyvin alueellisesti saatavilla, ja niistä tiedotetaan riittävästi, joskin kenttä vaikuttaa sekavalta monen tutkijan ja yrittäjän silmissä. Infrastruktuuri ei kuitenkaan tunnu tukevan yrityksen taivalta uskottavuuden parantamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Analyysimme perusteella voidaan myös väittää, että pitkälle kehittynyt välittäjäorganisaatioinfrastruktuuri ei takaa tutkimuksen kaupallistumista mutta toisaalta myöskään vaatimattomampi infrastruktuuri ei ehkäise tutkimuksen kaupallistumista ja alan yritysten syntyä ja elinvoimaista kehitystä. Yhteenvetona voidaan tode-ta, että tutkimuksen kaupallistumiselle luodut julkiset ja puolijulkiset tukirakenteet eivät ole aina toimineet parhaalla mahdollisella tavalla ja niiden rooli tutkimuslähtöisen yritystoiminnan kentällä on ollut melko vähäi-nen. Tutkimustulosten kaupallistamista edistävien välittäjäorganisaatioiden toimintaa voidaan kuitenkin pitää erittäin haastavana ja usein epäkiitollisena tehtävänä.
  Translated title of the contributionThe role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages81
  ISBN (Electronic)978-951-38-7321-9
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2501
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • Intermediary organizations
  • commercialization of research
  • research-based spin-offs
  • academic entrepreneurship

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'The role of intermediary organizations in promoting research-based spin-offs'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this