Värderingsmetoder i trafikplaneringen

Veli Himanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Utgångspunkten för utvecklingen av värderingsmetoder i trafikplaneringen är att skapa en hanterlig bild av trafiken och dess egenskaper. Olika värderingsmetoders egenskaper och noggranhet behandlas. Ett förslag på en värderingsmetod för tätortsplaner presenteras. Eftersom utgångspunkten har varit att det redan finns alternativa planer uppgjorda behandlas endast en del av planeringsprocessen. Sålunda behandlas inte problemanalysen, hur olika planer genereras och inte heller målformuleringsfasen. Trafiken studeras med avseende pa framkomlighet, säkerhet, miljöpåverkan, ekonomi och energiåtgång. Varje faktor kan iaktagas från lokal, nationell eller global nivå. Faktorerna kan kvantifieras eller uppskattas subjektivt. Även andra system än trafiksystemet påverkas. Kostnad/nytta-analys innebär vissa svagheter eftersom alla effekter måste kvantifieras i monetära termer. Nackdelen med multikriterieanalys hänger samman med målformuleringsprocessen och åsättandet av vikter. Konsekvensanalys har inte motsvarande teoretiska svaqheter. Den redovisar trafikens påverkan på olika trafikantgrupper och på andra system. Alla faktorer som påverkas av trafiken kan behandlas. För beslutfattaren presenteras ett särskilt sammandrag över kostnad och nytta med en viss plan.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages83
ISBN (Print)951-38-2223-0
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number346
ISSN0358-5085

Keywords

  • traffic
  • traffic planning
  • transportation
  • evaluation
  • methods
  • traffic safety
  • traffic surveys

Cite this