Vaarallisten aineiden päästöt

Ulla-Maija Mroueh

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vaarallisten aineiden päästötutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää joidenkin ihmisen terveydelle ja ympäristölle erityisen haitallisten aineiden päästöt Suomessa. Lukuisista ympäristöön joutuvista vaarallisista aineista selvityksen kohteeksi valittiin Pohjanmeren suojelusopimuksessa mainitut yhdisteet: yleisimmät raskasmetallit, yleisimmin käytetyt haihtuvat orgaaniset klooriyhdisteet, polyklooratut dioksiinit ja furaanit, tri- ja heksaklooribentseenit sekä heksakloorisykloheksaani. Päästötutkimus tehtiin vuodelle 1990. Valittujen haitallisten aineiden päästöt arvioitiin aikaisempien selvitysten, tuonti- ja käyttötilastojen, päästörekisterin tietojen sekä viranomaisten ja laitosten antamien tietojen perusteella. Lisäksi tehtiin lyhyt yhteenveto yhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä selvitettiin käytettävissä olevia päästöjen vähentämismenetelmiä. Suuri osa raskasmetallipäästöistä on peräisin metallien perustuotannosta eli muutamista rautametalleja tai muita metalleja tuottavista tehtaista. Niiden päästöt tulevat lähivuosina vähenemään huomattavasti toteutettavien rajoitustoimien ansiosta. Muita lähteitä ovat valimot, sementtiteollisuus, kloorin valmistus, jätteiden poltto, energian tuotanto ja liikenne. Haihtuvien orgaanisten klooriyhdisteiden tärkein päästölähde on teollisuuden rasvanpoisto ja puhdistus, joihin käytetyistä liuotteista noin 90 % haihtuu ilmaan. Pienempiä määriä käytetään liuotteina lääketeollisuudessa, maalinpoistossa, liimoissa, maaleissa ja aerosoleissa. Selluteollisuuden valkaisussa syntyy myös haihtuvia klooriyhdisteitä, erityisesti kloroformia. Polykloorattujen dibentsodioksiinien ja -furaanien tärkeimpiä päästölähteitä maassamme ovat romumetallien sulatus metalliteollisuudessa, ajoneuvoliikenne, jätteiden poltto, energian tuotanto ja selluteollisuus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages93
ISBN (Print)951-38-4308-4
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1414
ISSN1235-0605

Keywords

 • emissions
 • air pollution
 • Finland
 • surveys
 • heavy metals
 • dioxins (pollutant)
 • furans
 • industries
 • traffic
 • environmental effects
 • reduction

Cite this