Vaaranalainen ohjelmoitava automaatio kansainvälisten ohjeiden, standardien ja määräysten valossa: Esiselvitys

Jussi Hanhijärvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa on referoitu ohjelmoitaville tekniikoille tarkoitettuja turvallisuuteen orientoituneita standardeja, ohjeita ja normeja sekä tutkimusselostuksia. Sellaiset "turvastandardit" ja ohjeet, jotka joko ovat kansainvälisesti merkittäviä tai niiden sisältämät ajatukset turvallisuutta toteuttavan järjestelmän toimittamasta turvallisuudesta ovat tärkeitä, on referoitu tarkemmin. - Toisaalta joidenkin standardien (esim. SFS 9000-sarja, EN 45 000-sarja) katsotaan olevan niin tunnettuja, ettei niiden käsittely tässä yhteydessä ole edes tarpeellista. - Toisaalta eräitä ohjeita on käsitelty tarpeettoman yksityiskohtaisesti (esim. nk. TUV-ohje, Henkilöturvallisuus Mikroprosessoriohjauksessa) syynä on näihin asetetut yleiset toiveet ja näkemykset!. Tarkastelujen painopiste on kansainvälisen sähköteknisen komission (IEC:n) laatimissa standardeissa ja luonnoksissa. Työn tavoitteena ei ole niinkään ollut pyrkimys orjallisesti kääntää standardeja tai näiden tärkeimpiä yksityiskohtia. Pikemminkin on vapaasti pyritty tulkitsemaan ja selvittämään näiden dokumenttien sisältöä. Ajatuksena on, että lukijaa pyritään inspiroimaan ja rohkaisemaan valitsemaan itselleen sopivimmat julkaisut tarkempaa tutustumista varten. Silmäiltäessä raporttia ensimmäinen ja tärkein johtopäätös on, että kansallisia normistoja ei juuri kannata laatia maassamme. Sen sijaan vaaralliseen kohteeseen kannattaa pyrkiä laatimaan (kansalliselta pohjalta) sovellusohjeita siitä, miten automaatiojärjestelmiä pitäisi suunnitella ja arvioida sekä miten tulkita kansainvälisiä normeja ja standardeja. Näin onkin (osittain) menetelty kirjoittajan VIRANO-projektin toisessa raportissa. Aihepiirin erittäin monimuotoisen luonteen takia myös tämä raportti jää esiselvitykseksi (itse asiassa täysin kattavan esityksen laatiminen on inhimilliset resurssit huomioon ottaen mahdoton tehtävä).
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages146
ISBN (Print)951-38-4010-7
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1277
ISSN0358-5085

Keywords

  • automation
  • safety
  • standards
  • electrical engineering

Cite this