VAASI, liikennepolitiikan vaikuttaja-analyysi

Katja Estlander, Virpi Britschgi, Marja Rosenberg, Jukka Räsänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä muistiossa esitetään VAASI-projektin (liikennepolitiikan vaikuttajaanalyysi)yhteydessä pidetyn vaikuttavuustyöpajan tulokset. Tavoitteena oli tarkastella kansallisten liikennepoliittisten toimijoiden vaikuttavuutta iikennepoliittisten tavoitteiden toteutumisen suhteen. Työssä arvioitiin myös liikennepoliittisten toimijoiden käytettävissä olevien keinojen vaikuttavuutta. Keinojen analyysin tuloksena osoittautui, että suurin vaikuttavuus on kaupungeilla ja kunnilla. Seuraavaksi keskenään lähes tasaveroisia vaikuttajia ovat liikenne- ja viestintäministeriö, muut ministeriöt, virastot ja laitokset, liikelaitokset, valtionyhtiöt sekä liikennealan dunvalvontajärjestöt. Kaupunkien ja kuntien käyttämistä keinoista vaikuttavimpia ovat maankäytön suunnittelu, liikenteen ohjaus ja valvonta, liikennejärjestelmäsuunnittelu, liikenteen ja sitä palvelevan infran suunnittelu, ylläpito, tuottaminen ja kehittäminen sekä liikenteen viranomaisohjaus. Virastojen ja laitosten vaikuttavin toimenpide on liikenteen ja sitä palvelevan infran suunnittelu, ylläpito, tuottaminen ja kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttämistä keinoista vaikuttavimpia ovat säädökset, rahoitus sekä suunnitelmista ja päätöksistä tiedottaminen. Tavoitteiden vaikuttavuustarkastelut tehtiin eri toimijoiden vaikutusten laajuuden ja nopeuden suhteen. Matka- ja kuljetusketjujen sujuvuuden ja palvelutason turvaamisen näkökulmasta laajimmat vaikutusmahdollisuudet on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Myös kaupungit ja kunnat sekä valtionyhtiöt ja liikelaitokset näyttäytyvät keskeisinä toimijoina tämän tavoitteen osalta. Kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta tarkasteltuna laajimmat vaikutusmahdollisuudet omaa liikenne- ja viestintäministeriö. Vaikutuksiltaan laajaa on myös kaupunkien ja kuntien sekä virastojen ja laitosten toiminta. Turvallisuustavoitteen näkökulmasta tarkasteltuna kaikkein laajimmat ja nopeimmat vaikutusmahdollisuudet on poliisilla. Myös kaupungit ja kunnat nousevat selvästi esille tämän tavoitteen kannalta keskeisinä vaikuttajina. Samoin eduskunnan valiokunnilla, liikelaitoksilla sekä virastoilla ja laitoksilla on laajat vaikutusmahdollisuudet. Ympäristötavoitteen suhteen tarkasteltuna keskeisiksi vaikuttaviksi toimijoiksi nousevat virastot ja laitokset. Myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä kaupunkien ja kuntien vaikuttavuus on laajaa tämän tavoitteen edistämisessä. Muista ministeriöistä mainittiin erikseen ympäristöministeriö. Liikenteen sosiaalisen kestävyyden edistämisen suhteen hyvin moni toimija saa korkean arvion sekä vaikutuksen laajuuden että nopeuden osalta. Kaikkein laajimmin ja nopeimmin tämän tavoitteen edistämiseksi toimivat valtionyhtiöt. Myös kaupungit ja kunnat ovat liikenteen sosiaalisen kestävyyden edistämisessä keskeisiä vaikuttajia. Poliittiset puolueet nousevat keskeisiksi toimijoiksi alueiden ja yhdyskuntien tasapuolisen kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Valtionyhtiöt, virastot ja laitokset sekä liikelaitokset ovat tämän tavoitteen osalta nopeita toimijoita, ja eduskuntaryhmät ja ministeriöt puolestaan toimivat laajasti tavoitteen edistämiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages28
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Rakennustekniikka. Tutkimusraportti
NumberRTE 3547/05

Cite this