Vaativien LVI-järjestelmien käyttövarmuusanalyysi

Antti Lyytikäinen, Jorma Fieandt, Kari Laakso, Kimmo Rahkamo, Lauri Heikkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Käyttövarmuusanalyysin kohteiksi valittiin prosessi-ilmastointijärjestelmät Orionin lääkeampullitehtaassa sekä Kemiran tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaboratoriossa. Lisäksi Ilmateollisuuden toimittamat ja ylläpitämät LVI-laitteistot valittiin vika- ja kunnossapitotietojen keräyksen ja analysoinnin kohteeksi. Kokeiltavaksi analyysimenetelmäksi valittiin ensiksi poikkeamatarkastelu (PT, engl. Hazard and Operability Study), jonka avulla pyritään tunnistamaan prosessien häiriöitä ja vaaratekijöitä. Menetelmää on käytetty erityisesti kemian prosessilaitosten riskianalyyseissa ja sen avulla pyritään tunnistamaan häiriöiden mahdollisia syitä, seuraamuksia, havaitsemistapoja sekä etsimään toimenpiteitä häiriöiden ja niiden seuraamusten eliminoimiseksi. PT-analyysit parannustoimenpide-ehdotuksineen raportoitiin osallistuville yrityksille. Muista käyttövarmuusanalyysimenetelmistä kokeiltiin projektin yhteydessä vika- ja vaikutus-, analyysiä (VVA) sekä vikapuumallia. Esimerkkinä oli tyypillinen LVI-järjestelmä, jonka analyysin avulla kokeiltiin VVA:n soveltuvuutta yksittäisen LVI-suunnittelijan työkaluksi. Koekohteita varten laadittiin myös vika- ja kunnossapitotietojen keräyslomakkeet, koska yritysten omat tiedonkeräysjärjestelmät todettiin puutteellisiksi. Kertyneitä tietoja aiottiin hyödyntää yritysten oman kunnossapito-, suunnittelu- ja käyttötoiminnan tukena sekä projektin mahdollisissa kvantitatiivisissa käyttövarmuusanalyyseissa. Laitevikojen määrä jäi projektin aikana kuitenkin suhteellisen vähäiseksi mm. järjestelmien pienen koon takia. Siksi Ilmateollisuus Oy:ssä käynnistettiin erikseen myös vikatietojen keräys, koska llmateollisuus toimittaa ja huoltaa ilmastointilaitoksia. Ilmateollisuutta varten laaditussa vikailmoituslomakkeessa otettiin huomioon nimenomaan laitetoimittajan näkökulma. Kertyneet vikatiedot analysoitiin tietokantaohjelmistolla, jonka avulla kokeiltiin samalla tietokoneavusteisen vikojenhallinnan käyttökelpoisuutta LVI-kohteiden kunnossapidon suunnittelussa. Yksittäisten analyysien sovelluskohteille tuoman hyödyn lisäksi on tässä tutkimuksessa pyritty löytämään sopivat menettelytavat LVI-laitosten suunnittelijoille, käyttäjille, kunnossapitäjille sekä valmistajille, erityisesti vaativien LVI-järjestelmien käyttövarmuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Print)951-38-3747-5
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1137
ISSN0358-5085

Keywords

  • HVAC-systems
  • reliability
  • risk analysis

Cite this