Vaihtuvien nopeusrajoitusten laajamittainen käyttö Suomessa

Translated title of the contribution: Extended use of variable speed limits in Finland

Anna Schirokoff, Pirkko Rämä, Ari Tuomainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työn tavoitteena oli luoda arvio siitä, millaisia vaikutuksia päätieverkoston tai sen merkittävän osan kattavilla, sään ja kelin mukaan vaihtuvilla nopeusrajoituksilla olisi liikenneturvallisuuteen ja mitä tällaisen järjestelmän rakentaminen ja ylläpito edellyttäisi ja maksaisi.
  Tutkittava tieverkko jaettiin osiin, joista muodostettiin kolme eri laajuista verkkoa (2100–4300 km). Mukaan otettavat tieosuudet määriteltiin liikenneturvallisuuden ja liikennemäärien perusteella.
  Onnettomuusvaikutusten arvioimiseksi täydennettiin aikaisempaa tutkimusaineistoa järjestelmän vaikutuksista henkilövahinko-onnettomuuksiin. Järjestelmät, joissa oli suosituslaskenta ja nopeusrajoitukset osoitettu kuituoptisella tai LED-merkillä ja joihin kuului myös vaihtuvia varoitusmerkkejä, näyttivät pienentävän henkilövahinko-onnettomuusriskiä keskimäärin 10 %.
  Vaihtuvan nopeusrajoitusjärjestelmän rakentamiskustannukset ja vuotuiset ylläpitokustannukset arvioitiin vuoden 2004 hintatasolla. Niiden arvioitiin olevan kaksiajorataisilla teillä noin 80 000 €/km ja yksiajorataisilla noin 34 000 €/km. Koska liikennetilanteen mukaan ohjattujen vaihtuvien nopeusrajoitusten liikenteellisistä vaikutuksista Suomessa ei ole tutkimustietoa, järjestelmien rakentamiskustannuksia kohdennettiin vain sää- ja keliohjauksiseen järjestelmään, jolle hyöty-kustannussuhteen laskeminen oli mahdollista.
  Vaikutukset liikenteeseen arvioitiin järjestelmillä aikaansaatavien nopeusmuutosten, turvallisuusmuutosten ja nopeusrajoitusten tulevan käytön perusteella. Tulokset osoittavat, että sää- ja keliohjatun vaihtuvien nopeusrajoitusten järjestelmän rakentaminen Suomessa on kannattavaa. Välittömät hyödyt sisältävä hyöty-kustannussuhde oli todennäköisimmillä lähtöoletuksilla 1,1–1,9. Saatujen arvioiden mukaan hyöty-kustannussuhteet eri laajuisilla verkoilla eivät merkittävästi eroa toisistaan. Hyödyt lienevät merkittävimmät vilkkaimmin liikennöidyillä tieosuuksilla.
  Johtopäätöksenä onkin, että vaihtuvia nopeusrajoitusjärjestelmiä kannattaa rakentaa lisää vilkasliikenteisille tieosuuksille. Järjestelmiä tulee käyttää ympärivuotisesti samoin periaattein siten, että käytettäviin rajoituksiin vaikuttavat sää, keli ja liikennevirta. Ohjauksen tulee perustua automaattiseen, tarkkaan ja luotettavaan seurantaan ja olosuhteiden luokitteluun.
  Translated title of the contributionExtended use of variable speed limits in Finland
  Original languageFinnish
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages52
  ISBN (Electronic)952-201-476-1
  ISBN (Print)952-201-475-3
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
  Number89/2005
  ISSN1457-7488

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Extended use of variable speed limits in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this