Vaikuttavaa tutkimusta: Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK

Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Jari Konttinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ammattikorkeakoulujen merkitys kansallisessa innovaatiojärjestelmässä on jatkuvasti kasvanut. Niiden osaamisen kehittämisestä on tullut keskeinen osa Suomen kansallista kilpailukykystrategiaa ja osaamisen vahvistamista globaalissa toimintaympäristössä. Ammattikorkeakouluilla on entistä keskeisempi rooli niin käytännönläheisen, alueiden ja työelämän kehitystarpeita tukevan tutkimustiedon tuottamisessa kuin kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa. Tähän rooliin ja sen selkeyttämiseen liittyvät sekä toiminnan keskeisimmät haasteet että roolin sisältämä merkittävä tulevaisuuden innovaatiopotentiaali. Tässä julkaisussa tarkastellaan kahden ammattikorkeakoulun, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helia) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK), käytäntöjä ja toimenpiteitä t&k-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraamisessa ja sen arviointiin liittyviä kehittämishaasteita. Kyseessä ei ole tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, vaan t&k-hankkeita koskevan johtamisen ja seurannan käytäntöjen ja valmiuksien kehittäminen näissä organisaatioissa. Näiden esimerkkitapauksien pohjalta on pyritty tunnistamaan myös yleisemmin ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraamiseen ja arviointiin liittyviä haasteita ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Seuraavassa on koottu julkaisun keskeiset johtopäätökset ja kehittämishaasteet ammattikorkeakoulujen t&k-toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa ja arvioinnissa:
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages142
ISBN (Electronic)951-38-6779-X
ISBN (Print)951-38-6778-1
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2332
ISSN1235-0605

Keywords

  • Research and Development
  • impact analysis
  • impact assessment
  • polytechnics
  • innovations
  • regional impact
  • evaluation
  • priorities
  • customers
  • networking

Cite this