Vaikuttavuutta metsäosaamiseen: Tapauksena metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion palvelusopimus

Translated title of the contribution: Generating impacts within the Finnish 'forestry expertise' sector: An analysis of the Service Agreement between Tapio (the Forestry Development Centre), and the Finnish regional forestry centres

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Kirsi-Maria Hyytinen, Jari Konttinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa on kuvattu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja alueellisten metsäkeskusten välisen palvelusopimuksen arviointiprosessin ja -järjestelmän kehittämishankkeen keskeisimmät havainnot, johtopäätökset ja toimintasuositukset. Hankkeen lähtökohtana oli selvittää, minkälaisen kehikon ja konkreettisten kysymysten avulla metsäkeskukset voisivat evaluoida hankeaihioita sekä metsäkeskukset ja Tapio arvioida toteutettuja projekteja, sekä miten tämä voisi tehokkaasti tukea metsäkeskusten ja Tapion strategioita, yhteistä kehittämistä ja viestintää sekä yleisemmin metsäkeskusten ja Tapion roolin kirkastamista yhteiskunnassa. Arviointiprosessin kehittämisen ulottuvuuksina hankkeessa oli kaksi erillistä, vaikkakin keskinäisriippuvaista tarkastelun tasoa: projekti-/hanketaso ja järjestelmä-/ympäristötaso. Kummallakin tasolla tehtiin SWOT -analyysi, jossa pyrittiin kiteyttämään keskeisimmät havainnot ja odotukset Tapion ja metsäkeskusten roolista ja asemasta koko metsäkentällä, sekä Tapion ja metsäkeskusten projektitoiminnasta ja sen seurannan ja arvioinnin mahdollisuuksista ja haasteista. Projektikohtainen arviointi rakentui metsäkeskusten ja Tapion strategisille painopistealueille, jotka täsmentyivät hankkeen aikana. Hanke toteutettiin prosessilähtöisesti läheisessä vuorovaikutuksessa Tapion ja metsäkeskusten edustajien kanssa. Aineistoina hyödynnettiin haastatteluja, olemassa olevia raportteja ja politiikka-asiakirjoja, sekä tutkimuksia ja selvityksiä vaikuttavuusarvioinnista. Myös VTT:n omissa arvioinneissa kehitettyjä käytäntöjä ja kysymyksenasetteluja hyödynnettiin hankkeen eri vaiheissa. Koko arviointijärjestelmää projektien ennakkoarvioinnista yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin kuvataan tässä hankkeessa esitellyn arviointisyklin avulla. Syklimallissa korostuu arvioinnin luonne jatkuvana prosessina, jossa arvioinnin eri vaiheet vaikuttavat palvelusopimuksen ja projektien sisältöön, priorisointeihin, toteutukseen ja lopulta myös tuloksiin ja vaikutuksiin. Malli kiinnittää erityishuomiota tarvekartoitukseen, asiakkuuden ja eri asiakastarpeiden täsmentämiseen, jatkuvuuteen ja aikajänteeseen. Näillä ulottuvuuksilla vaikutusketjujen tunnistaminen on hyödyllinen prosessi kaikille metsäosaajakentän toimijoille. Syklin eri vaiheiden mukaisesti metsäkeskuksille ja Tapiolle kehitettiin ehdotukset projektien ennakko-, jälki- ja asiakashyötyjen arviointiin käytettäviksi lomakkeiksi sekä organisaation vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettu sidosryhmäbarometriksi.
Translated title of the contributionGenerating impacts within the Finnish 'forestry expertise' sector: An analysis of the Service Agreement between Tapio (the Forestry Development Centre), and the Finnish regional forestry centres
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Electronic)951-38-6568-1
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number17
ISSN1459-7683

Keywords

  • evaluation
  • service contracts
  • process development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Generating impacts within the Finnish 'forestry expertise' sector: An analysis of the Service Agreement between Tapio (the Forestry Development Centre), and the Finnish regional forestry centres'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this