Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä: Esiselvitys

Translated title of the contribution: Valuation of loss of wellbeing related to accident costs, in terms of willingness to pay: Pilot study

Anne Silla, Juha Tervonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Liikenneonnettomuudessa aiheutuvasta henkilövahingosta seuraa taloudellisina menetyksinä toimenpidekustannuksia, kansantaloudellisia menetyksiä ja hyvinvoinnin muutoksia. Henkilöva-hinkojen hyvinvointivaikutukset on Suomessa arvotettu ruotsalaisin tutkimustuloksin ns. arvo-jen siirrolla. Tämän menettelyn vaarana on se, että lainatut arvostukset saattavat vääristää suomalaisia henkilövahinkojen yksikköarvoja.
Tämän esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa tieliikenteen henkilövahingoista seuraavien hy-vinvoinnin muutosten arvottamisessa kansainvälisesti käytettyjä menetelmiä ja niistä saatuja tuloksia. Sen perusteella suunniteltiin Suomessa toteutettavan arvottamistutkimuksen pääsi-sältö ja toteutustapa ottaen huomioon suomalainen liikenneturvallisuuden riskitaso eri liiken-neympäristöissä.
Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijatyöpajaa. Työpajassa kes-kusteltiin liikenneturvallisuustyön asiantuntijoiden kanssa heille etukäteen vastattavaksi ja poh-dittavaksi lähetetyn nettikyselylomakkeen sisällöstä.
Esiselvityksen suosituksena on, että käsitys liikenneturvallisuuteen liittyvästä suomalaisten ris-kinarvottamisesta hankitaan kustannustehokkaasti rajatulla tutkimuksella. Aineisto ehdotetaan kerättävän kyselyllä, jossa hyödynnetään markkinatutkimusyritysten valmiita internetpanee-leja. Ne voivat tuottaa muita toteutustapoja korkeamman vastausasteen ja riittävän edustavan aineiston.
Tässä esiselvityksessä esitetään suosituksia tutkimukseen sisällytettävistä henkilövahinko-luokista ja liikenneympäristöistä sekä eri otoskokojen suuruudesta. Työssä kuvataan tänä päi-vänä tyypillisimpiä riskinarvottamistutkimusten menetelmiä ja kysymyksenasetteluja. Niiden arvioinnin yhteydessä todettiin, että toteutettavan kyselyn sisältö vaatii jatkopohdintaa. Lopulli-nen päätös kyselyn oleellisimmasta sisällöstä (riskitarkastelut, maksuhalukkuuden tiedustelun tapa ja tulosten mallintaminen) tulisi tehdä tutkimuksen valmisteluvaiheessa pilotoinnilla.
Mikäli empiiristä tutkimusta ei tehdä Suomessa, tulee henkilövahinkojen hyvinvointivaikutusten arvottamisessa hyödyntää jatkossakin muista maista lainattavia tutkimustuloksia.
Original languageFinnish
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-952-311-252-0
Publication statusPublished - 1 Feb 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTrafin tutkimuksia
Number4

Fingerprint

willingness to pay
accidents

Keywords

  • Road accident costs
  • loss of wellbeing
  • willingness-to-pay

Cite this

@book{2a6fc8b2f34f4e4e92da363a7d578af2,
title = "Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelm{\"a}ll{\"a}: Esiselvitys",
abstract = "Liikenneonnettomuudessa aiheutuvasta henkil{\"o}vahingosta seuraa taloudellisina menetyksin{\"a} toimenpidekustannuksia, kansantaloudellisia menetyksi{\"a} ja hyvinvoinnin muutoksia. Henkil{\"o}va-hinkojen hyvinvointivaikutukset on Suomessa arvotettu ruotsalaisin tutkimustuloksin ns. arvo-jen siirrolla. T{\"a}m{\"a}n menettelyn vaarana on se, ett{\"a} lainatut arvostukset saattavat v{\"a}{\"a}rist{\"a}{\"a} suomalaisia henkil{\"o}vahinkojen yksikk{\"o}arvoja.T{\"a}m{\"a}n esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa tieliikenteen henkil{\"o}vahingoista seuraavien hy-vinvoinnin muutosten arvottamisessa kansainv{\"a}lisesti k{\"a}ytettyj{\"a} menetelmi{\"a} ja niist{\"a} saatuja tuloksia. Sen perusteella suunniteltiin Suomessa toteutettavan arvottamistutkimuksen p{\"a}{\"a}si-s{\"a}lt{\"o} ja toteutustapa ottaen huomioon suomalainen liikenneturvallisuuden riskitaso eri liiken-neymp{\"a}rist{\"o}iss{\"a}.Tutkimusmenetelmin{\"a} k{\"a}ytettiin kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijaty{\"o}pajaa. Ty{\"o}pajassa kes-kusteltiin liikenneturvallisuusty{\"o}n asiantuntijoiden kanssa heille etuk{\"a}teen vastattavaksi ja poh-dittavaksi l{\"a}hetetyn nettikyselylomakkeen sis{\"a}ll{\"o}st{\"a}.Esiselvityksen suosituksena on, ett{\"a} k{\"a}sitys liikenneturvallisuuteen liittyv{\"a}st{\"a} suomalaisten ris-kinarvottamisesta hankitaan kustannustehokkaasti rajatulla tutkimuksella. Aineisto ehdotetaan ker{\"a}tt{\"a}v{\"a}n kyselyll{\"a}, jossa hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n markkinatutkimusyritysten valmiita internetpanee-leja. Ne voivat tuottaa muita toteutustapoja korkeamman vastausasteen ja riitt{\"a}v{\"a}n edustavan aineiston.T{\"a}ss{\"a} esiselvityksess{\"a} esitet{\"a}{\"a}n suosituksia tutkimukseen sis{\"a}llytett{\"a}vist{\"a} henkil{\"o}vahinko-luokista ja liikenneymp{\"a}rist{\"o}ist{\"a} sek{\"a} eri otoskokojen suuruudesta. Ty{\"o}ss{\"a} kuvataan t{\"a}n{\"a} p{\"a}i-v{\"a}n{\"a} tyypillisimpi{\"a} riskinarvottamistutkimusten menetelmi{\"a} ja kysymyksenasetteluja. Niiden arvioinnin yhteydess{\"a} todettiin, ett{\"a} toteutettavan kyselyn sis{\"a}lt{\"o} vaatii jatkopohdintaa. Lopulli-nen p{\"a}{\"a}t{\"o}s kyselyn oleellisimmasta sis{\"a}ll{\"o}st{\"a} (riskitarkastelut, maksuhalukkuuden tiedustelun tapa ja tulosten mallintaminen) tulisi tehd{\"a} tutkimuksen valmisteluvaiheessa pilotoinnilla.Mik{\"a}li empiirist{\"a} tutkimusta ei tehd{\"a} Suomessa, tulee henkil{\"o}vahinkojen hyvinvointivaikutusten arvottamisessa hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} jatkossakin muista maista lainattavia tutkimustuloksia.",
keywords = "Road accident costs, loss of wellbeing, willingness-to-pay",
author = "Anne Silla and Juha Tervonen",
year = "2018",
month = "2",
day = "1",
language = "Finnish",
series = "Trafin tutkimuksia",
number = "4",

}

Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä : Esiselvitys. / Silla, Anne; Tervonen, Juha.

2018. 50 p. (Trafin tutkimuksia; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä

T2 - Esiselvitys

AU - Silla, Anne

AU - Tervonen, Juha

PY - 2018/2/1

Y1 - 2018/2/1

N2 - Liikenneonnettomuudessa aiheutuvasta henkilövahingosta seuraa taloudellisina menetyksinä toimenpidekustannuksia, kansantaloudellisia menetyksiä ja hyvinvoinnin muutoksia. Henkilöva-hinkojen hyvinvointivaikutukset on Suomessa arvotettu ruotsalaisin tutkimustuloksin ns. arvo-jen siirrolla. Tämän menettelyn vaarana on se, että lainatut arvostukset saattavat vääristää suomalaisia henkilövahinkojen yksikköarvoja.Tämän esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa tieliikenteen henkilövahingoista seuraavien hy-vinvoinnin muutosten arvottamisessa kansainvälisesti käytettyjä menetelmiä ja niistä saatuja tuloksia. Sen perusteella suunniteltiin Suomessa toteutettavan arvottamistutkimuksen pääsi-sältö ja toteutustapa ottaen huomioon suomalainen liikenneturvallisuuden riskitaso eri liiken-neympäristöissä.Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijatyöpajaa. Työpajassa kes-kusteltiin liikenneturvallisuustyön asiantuntijoiden kanssa heille etukäteen vastattavaksi ja poh-dittavaksi lähetetyn nettikyselylomakkeen sisällöstä.Esiselvityksen suosituksena on, että käsitys liikenneturvallisuuteen liittyvästä suomalaisten ris-kinarvottamisesta hankitaan kustannustehokkaasti rajatulla tutkimuksella. Aineisto ehdotetaan kerättävän kyselyllä, jossa hyödynnetään markkinatutkimusyritysten valmiita internetpanee-leja. Ne voivat tuottaa muita toteutustapoja korkeamman vastausasteen ja riittävän edustavan aineiston.Tässä esiselvityksessä esitetään suosituksia tutkimukseen sisällytettävistä henkilövahinko-luokista ja liikenneympäristöistä sekä eri otoskokojen suuruudesta. Työssä kuvataan tänä päi-vänä tyypillisimpiä riskinarvottamistutkimusten menetelmiä ja kysymyksenasetteluja. Niiden arvioinnin yhteydessä todettiin, että toteutettavan kyselyn sisältö vaatii jatkopohdintaa. Lopulli-nen päätös kyselyn oleellisimmasta sisällöstä (riskitarkastelut, maksuhalukkuuden tiedustelun tapa ja tulosten mallintaminen) tulisi tehdä tutkimuksen valmisteluvaiheessa pilotoinnilla.Mikäli empiiristä tutkimusta ei tehdä Suomessa, tulee henkilövahinkojen hyvinvointivaikutusten arvottamisessa hyödyntää jatkossakin muista maista lainattavia tutkimustuloksia.

AB - Liikenneonnettomuudessa aiheutuvasta henkilövahingosta seuraa taloudellisina menetyksinä toimenpidekustannuksia, kansantaloudellisia menetyksiä ja hyvinvoinnin muutoksia. Henkilöva-hinkojen hyvinvointivaikutukset on Suomessa arvotettu ruotsalaisin tutkimustuloksin ns. arvo-jen siirrolla. Tämän menettelyn vaarana on se, että lainatut arvostukset saattavat vääristää suomalaisia henkilövahinkojen yksikköarvoja.Tämän esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa tieliikenteen henkilövahingoista seuraavien hy-vinvoinnin muutosten arvottamisessa kansainvälisesti käytettyjä menetelmiä ja niistä saatuja tuloksia. Sen perusteella suunniteltiin Suomessa toteutettavan arvottamistutkimuksen pääsi-sältö ja toteutustapa ottaen huomioon suomalainen liikenneturvallisuuden riskitaso eri liiken-neympäristöissä.Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja asiantuntijatyöpajaa. Työpajassa kes-kusteltiin liikenneturvallisuustyön asiantuntijoiden kanssa heille etukäteen vastattavaksi ja poh-dittavaksi lähetetyn nettikyselylomakkeen sisällöstä.Esiselvityksen suosituksena on, että käsitys liikenneturvallisuuteen liittyvästä suomalaisten ris-kinarvottamisesta hankitaan kustannustehokkaasti rajatulla tutkimuksella. Aineisto ehdotetaan kerättävän kyselyllä, jossa hyödynnetään markkinatutkimusyritysten valmiita internetpanee-leja. Ne voivat tuottaa muita toteutustapoja korkeamman vastausasteen ja riittävän edustavan aineiston.Tässä esiselvityksessä esitetään suosituksia tutkimukseen sisällytettävistä henkilövahinko-luokista ja liikenneympäristöistä sekä eri otoskokojen suuruudesta. Työssä kuvataan tänä päi-vänä tyypillisimpiä riskinarvottamistutkimusten menetelmiä ja kysymyksenasetteluja. Niiden arvioinnin yhteydessä todettiin, että toteutettavan kyselyn sisältö vaatii jatkopohdintaa. Lopulli-nen päätös kyselyn oleellisimmasta sisällöstä (riskitarkastelut, maksuhalukkuuden tiedustelun tapa ja tulosten mallintaminen) tulisi tehdä tutkimuksen valmisteluvaiheessa pilotoinnilla.Mikäli empiiristä tutkimusta ei tehdä Suomessa, tulee henkilövahinkojen hyvinvointivaikutusten arvottamisessa hyödyntää jatkossakin muista maista lainattavia tutkimustuloksia.

KW - Road accident costs

KW - loss of wellbeing

KW - willingness-to-pay

M3 - Report

T3 - Trafin tutkimuksia

BT - Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä

ER -