Vanhojen rakennusten käyttötarkoituksen valinta

Jari Heikkilä, Eino Niskala, Yrjö Tuppurainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitetään menetelmä, jolla voidaan vertailla saneerattavan rakennuksen käyttötarkoitusvaihtoehtoja. Ongelmakenttään on perehdytty analysoimalla joukko Suomessa ja Ruotsissa toteutettuja vanhan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoshankkeita. Hyvin monet osatekijät vaikuttavat rakennuksen soveltuvuuteen tiettyyn käyttöön. Tässä tekijät on jaettu kuuteen ryhmään: sijaintitekijöihin, kaavatilanteeseen, kulttuurihistorialliseen arvoon, tilaratkaisuun, teknisiin tekijöihin ja taloudellisiin tekijöihin. Käyttötarkoituksen valintatilanteessa nämä kaikki tulisi ottaa huomioon oikeassa suhteessa. Jäsentely toimii muistilistana ja helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Menetelmän soveltajalla tulee olla kokonaisvaltainen näkemys rakennuksesta ja mahdollisista toiminnoista, joten tehtävään on parhaat edellytykset rakennuksen pääsuunnittelijalla. Eri tekijöiden painotuksessa ja arvostelussa tulee mahdollisten rakennusten käyttäjien, erikoissuunnittelijoiden ym. osapuolten olla mukana mahdollisimman monipuolista asiantuntemusta edustavana ryhmänä. Menetelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa käyttötarkoitus-rakennusyhdistelmät arvostellaan ilman fyysisiä suunnitelmia ja kustannusarvioita pinnallisen kuntoarvion pohjalta. Mikäli valinta ei osoittaudu selväksi, siirrytään toiseen vaiheeseen, jossa parhaiden vaihtoehtojen tarkastelua jatketaan. Kuntoarviota täsmennetään eri käyttötarkoitusten asettamien vaatimusten pohjalta, sekä laaditaan suunnitelmaluonnokset ja kustannusarviot sillä tarkkuudella, kuin on tarpeen lopullisen valintapäätöksen pohjaksi. Käyttötarkoituksen muutos ei poikkea olennaisesti tavanomaisesta perusparannuksesta. Rakennuksessa sijainneen toiminnan vaatimukset ovat usein muuttuneet huomattavasti, ja käyttötarkoituksen muuttaminen saattaa olla jopa halvempi ja keveämpi toimenpide kuin entiseen käyttöön perusparantaminen. Hyvän, taloudellisen ja rakennuksen arvoja säästävän ratkaisun edellytyksenä on, että rakentamissäännöstöä tulkitaan joustavasti käyttäen hyväksi sen tarjoamia poikkeamismahdollisuuksia uudisrakentamisen vaatimustasosta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages117
ISBN (Print)951-38-1455-6
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number99
ISSN0358-5085

Cite this