Vanhusten palvelut Espoossa: Kehittämisen lähtökohdat juurruttamalla

Sirkku Kivisaari, Niilo Saranummi, Petri Parvinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa kuvataan juurruttamiseksi kutsuttua vuorovaikutteista prosessia, jonka avulla Espoossa on pyritty hakemaan lähtökohtia vanhusten palvelujen kehittämiselle. Prosessi oli runsaan puolen vuoden mittainen ja ajoittui juuri tilanteeseen, jossa Espoon sosiaali- ja terveystoimeen rakennettiin uusi organisaatio. Vanhusten palveluista muodostettiin yksi tulosyksikkö. Tämä antoi erityiset lähtökohdat ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. Raportissa kuvataan Espoon asiantuntijoiden piirissä tehtyjä haastatteluja ja niissä esiin nousseita havaintoja. Raportti esittelee myös useiden - juurruttamiseen kuuluneiden - työkokousten sarjan, joiden avulla luotiin jäsentynyttä käsitystä vanhusten palvelujen kehittämisen linjauksesta. Raportti tarjoaa toisaalta sisällöllistä tietoa Espoon vanhusten palvelujen kehityssuunnasta ja toisaalta metodologisen kuvauksen juurruttamisesta käytännössä. Raportti tarjoaa uusia näkökulmia ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöstä ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja asiantuntijoille. Se on myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuuksia pohdiskeleva kirjoitus, ja palvelee siitä syystä niin hyvinvointiteknologiaa kehittäviä yrityksiä kuin myös päättäjiä innovaatiopolitiikan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan alueilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Electronic)951-38-6555-X
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number3
ISSN1459-7683

Keywords

  • public private partnership
  • social and health care
  • home services
  • transition management
  • system innovation
  • elderly people

Cite this