Varastokasassa olevan energiapuun kosteuden muutoksen mallintaminen

Veli-Pekka Heiskanen, Jyrki Raitila, Kari Hillebrand

Research output: Book/ReportReport

63 Downloads (Pure)

Abstract

Tutkimusraportti on ”Metsäpolttoaineiden käytettävyyden parantaminen” –projektin (Biovarma) osaraportti. Projektin päätavoitteena oli lisätä metsäpolttoaineiden käyttöä energian tuotannossa. Tämä saadaan aikaan parantamalla metsäpolttoaineiden laatua, laadunhallintaa ja toimituslogistiikkaa, parantamalla metsäpolttoaineiden käytettävyyttä lämpö- ja voimalaitoksissa ja osuutta polttoaineseoksissa sekä alentamalla tuotanto- ja käyttöketjun kustannuksia. Kyseessä olevassa tutkimustehtävässä luotiin malli, jonka avulla voidaan laskea energiapuun kosteuden muutos varastokasassa varastoinnin eri aikoina. Mallissa otetaan huomioon ensisijaisesti varastoalueen sadanta, haihdunta ja energiapuuvaraston alkukosteus. Lisäksi arvioidaan lumen sulamisen, kasan peittämisen ja varastopaikan sijainnin vaikutusta kasankosteuden muuttumiseen. Mallilla tehtävää laskentaa voivat hyödyntää polttoaineen tuottajat ja energialaitokset arvioidessaan, mikä on eri kasojen kosteus silloin, kun niitä haluttaisiin käyttää. Laadittua mallia on mahdollista sovittaa ja soveltaa käyttöön energiapuun hankinnan informaatiojärjestelmässä. Malli auttaa optimoimaan toimituslogistiikkaa yhdistämällä hakkeen laadun (kosteuden) laskenta keskenään kommunikoivien toimitusohjausjärjestelmänja voimalaitoksen polttoaineen laadunhallintajärjestelmien kanssa. Käytännöllisintä olisi liittää se osaksi energialaitoksen tai polttoaineen tuottajan energiapuun hankinta- ja varastoseurantajärjestelmää.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages26
Publication statusPublished - 10 Jan 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-08637-13

Keywords

  • Energiapuu
  • metsähake
  • kosteus
  • mallinnus
  • varastot

Cite this