Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa

Jaana Keränen, Riitta Molarius, Anna-Mari Heikkilä, Liisa Poussa, Juho Partanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa -hanke vastaa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan kärkiteemaan Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana (VNK/471/48/2014). Raportissa selvitetään, miten yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritettyjen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja niiden tavoitetilaa vaarantavien uhkamallien ja häiriötilanteiden hallinta on kehittynyt viime vuosien aikana, miten sitä käytännössä toteutetaan, ja miten siihen liittyvät turvallisuussidonnaiset palvelut ovat kehittyneet. Tutkimuksen kohteena on kolme häiriötilannetta: sähkönjakelun häiriöt, kuljetusten häiriintyminen ja pandemia. Hankkeen tulosten mukaan häiriötilanteita ja toimintaympäristön muutoksia on tarkasteltava riittävän laajasti hyödyntäen eri toimijoiden osaamista. Yhtä aikaa tapahtuvat muutokset voivat olla yhteisvaikutuksiltaan yllättäviä, joten asioiden ja ilmiöiden riippuvuuksien tunnistaminen ja analysointi on keskeistä organisaation toiminnan turvaamiseksi. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet on otettava huomioon varautumissuunnitelmissa. Suunnitelmien on oltava riittävän joustavia vastatakseen erilaisten häiriötilanteiden vaatimuksiin. Suunnitelmia laadittaessa on niitä tarkasteltava yhdessä muiden toimijoiden kanssa, jotta suunnitelmista tulee riittävän yhteensopivia. Varautumisen tason seurantaan on kehitettävä sopivat mittarit. Käytännön toimintaa harjoiteltaessa on harjoitusten oltava riittävän laajoja ja kaikkien tarpeellisten osapuolten tulee olla mukana, jotta harjoituksissa saatava oppi ja tieto toisten osapuolten resursseista ja käytännöistä leviäisi mahdollisimman laajasti. Kolmas sektori ja yksityiset kansalaiset tulee ottaa tiiviimmin mukaan varautumissuunnitteluun niin lueellisella kuin paikallisella tasolla. Yritysten omatoimista varautumista tulee edistää esimerkiksi hyvien mallien ja työkalujen avulla sekä palvelun ostajan vaatimuksilla ja painotuksilla. Toiminta ja varautuminen häiriötilanteisiin tulee sisällyttää palvelusopimuksiin.
  Original languageFinnish
  PublisherPrime Minister's Office Finland
  Number of pages70
  ISBN (Print)78-952-287-245-6
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
  Volume12/2016
  ISSN2342-6799

  Keywords

  • preparedness
  • electricity black-out
  • transport
  • pandemic

  Cite this