Variation av bärigheten i vägens tvärprofil

Anssi Lampinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Skador i vägläggningen och i vägens konstruktion uppkommer speciellt på smala vägar med början i beläggningens kant. Skadorna beror på att trafikens hjullaster förorsaker större nedböjning (belastning) i det högra hjulapåret än mitt på vägen, vilket å sin sida leder till att vägen skadas. Bärigheten i vägens tvärprofil har relativt lite varit föremål för forskning. Denna forskning baserar sig i huvudsak på mätningar som utförs i Finland. Material har också erhållits från Norge, Sverige och Danmark. Vägrenens bredd, släntens lutning och bankhöjden inverkar på förändringarna i bärighet. Den största inverkan har vägrenens bredd, som inverkar på fordonets avstånd från vägens kant, den näst största släntlutningen och den minsta inverkan har bankhöjden. Då belastningen är belägen på ca. 1 m:s avstand från vägens kant är nedböjningen ca 1,5 gånger så stor som nedböjning mitt på vägen. Då släntlutningen är större än 1:3 - 1:4 har inte släntlutningen mera nämnvärd förhöjande effekt på bärigheten. På små och smala vägar däremot med släntlutningar på ca 1:1 - 1:2 har släntlutningen en stor inverkan på bärigheten. Man kan med hjälp av måtten i vägens tvärprofil justera den belastningseffekt, som trafiken åstadkommer. Förr att kunna bestämma storlekar på belastningseffekten har man utret trafikens fördelning i vägens tvärprofil, mao. på vilket avstand från vägens och beläggningens kant den tunga trafiken, lastbilarna, kör. Personbilarna har ingen betydelse med hänsyn till belastningen av vägen. Genom att förena bärighetsvariationer och trafikens fördelning i vägen tvärprofil har man utrett inverkan av vägarnas tvärprofil på dimensionering.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-1777-6
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number222
ISSN0358-5077

Keywords

  • roads
  • pavements
  • load carrying capacity
  • cross-section
  • subgrades

Cite this