Varsam ombyggnad: Nordiskt forskningsseminarium för förbättring av befintlig bebyggelse

VTT

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Seminarium om varsamheten vid ombyggnad hölls i Tammerfors den 24.- 26. maj 1982. Detta forskningsseminarium var fortsättning till seminariet "Forskningens rolle i byförnyelse" som tog plats år 1979 i Danmark. Byggnadslaboratoriet vid Statens tekniska forskningscentral arrangerade seminariet med vänlig hjälp av Tekniska Högskolans Arkitektursektion i Tammerfors. Nordiska Ministerrådet hjälpte till med finansiering. Samtidigt som nybyggnadsvolymen kommer att minskas under detta årtionde växer ombyggnadsvolymen ständigt. Det betyder att ombyggnadets förutsättningar förändras med hänsyn till nya och flera krav på bebyggelsens utformning. Nordiskt samarbete är fortfarande inte stabiliserat och fast för saneringsforskningens del. Verksamheten måste dock utvidgas och till det försökte för sin del också Varsam ombyggnad -seminariet medverka. Arrangörerna av seminariet tackar alla deltagare för givande diskussioner och hoppas att seminariet har kunnat främja forskningen inom detta viktiga område.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-1591-9
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeC2 Edited books
EventVarsam ombyggnad: Nordiskt forskningsseminarium för förbättring av befintlig bebyggelse - Tampere, Finland
Duration: 24 May 198226 May 1982

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number22
ISSN0357-9387

Cite this