Verkkovisio 2030: Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

Lauri Kumpulainen, Hannu Laaksonen, Risto Komulainen, Antti Martikainen, Matti Lehtonen, Pirjo Heine, Antti Silvast, Peter Imris, Jarmo Partanen, Jukka Lassila, Tero Kaipia, Satu Viljainen, Pekka Verho, Pertti Järventausta, Kimmo Kivikko, Kimmo Kauhaniemi, Henry Lågland, Hannu Saaristo

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tutkimuksessa tavoiteltiin pitkän aikavälin visiota verkk Keskitetyn sähköntuotannon uskotaan säilyvän hallitsevana, mutta ajan myötä hajautetun tuotannon osuuden ennustetaan kasvavan ennalta vaikeasti ennakoitavasti. Erityinen epävarmuus liittyy tulevaisuuden regulaatioon. Tulevaisuudessa sähkönjakeluverkoilta odotetaan nykyistä parempaa luotettavuutta ja suurhäiriöiden vähenemistä kohtuukustannuksin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöolosuhteisiin ja kyllästysaineiden käyttöön tulleet rajoitukset hankaloittavat erityisesti metsiin sijoitettujen ilmajohtojen asemaa. Haja-asutusalueilla myös verkkojen ikääntyminen on ongelma. Kaupunki- ja alueverkoissa puolestaan maankäyttö- ja ympäristökysymykset muuttuvat yhä haastavammiksi, ja kasvualueiden sähkönkäytön lisääntyminen edellyttää verkkojen vahvistamista. Tutkimus tuotti valikoiman teknologisia ratkaisuja. Olemassa olevan tekniikan lisäksi useita uudentyyppisiä ratkaisuja tuotiin esille. Keskeisiä periaatteita tulevaisuuden verkoissa uskotaan olevan nykyistä runsaampi kaapelointi, pitkälle viety tietoliikenteen hyödyntäminen ja verkostoautomaatio, merkittävästi pienemmät suojausalueet sekä uudet rakenneratkaisut. Pitkällä aikavälillä hajautetun tuotannon mahdollistamien saareke-käyttöjen sekä tehoelektroniikan tarjoamien täysin uusien verkkoratkaisujen odotetaan parantavan sähkön laatua ja kustannustehokkuutta. Periaatteellisena ratkaisuna hyväksyttäneen erilaisiin laatuluokkiin perustuva verkon suunnittelu. Vision saavuttamiseksi todettiin toimialan kehitystä ohjaava tiekarttahanke tarpeelliseksi, jotta alan kansalliset kehitysvoimavarat voidaan hyödyntää tehokkaasti. Koordinoitu kansallinen kehitystyö luo myös edellytykset vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen ja suomalaisen teknologiateollisuuden menestymiseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages93
ISBN (Electronic)951-38-6883-4
ISBN (Print)951-38-6830-3
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2361
ISSN1235-0605

Keywords

  • power supply
  • power distribution networks
  • scenarios
  • development
  • failures
  • reliability
  • safety
  • vision
  • smart systems
  • cables

Cite this