Verkosto-RCM: Vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapitotarpeen arviointi- ja suunnittelutyökalu

Translated title of the contribution: RCM application for water and sewer systems: A tool for criticality assessment and maintenance planning for water and sewer pipelines

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  AssetVesi-yritysryhmähankkeessa kehitetään menetelmiä ja työkaluja vesilaitosten verkosto-omaisuuden hallintaan. Hankkeen alussa tehdyissä haastatteluissa tuli ilmi, että vesi- ja viemäriverkostojen kriittisyyden ja siten saneeraustarpeen arviointiin tarvitaan järjestelmällinen menettely. Eräänä tällaisena työkaluna verkostojen kunnossapidon kehittämisessä voidaan soveltaa luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM, reliability centered maintenance) metodiikkaa. Luotettavuuskeskeisessä kunnossapidossa järjestelmässä mahdolliset viat ja häiriömahdollisuudet tunnistetaan, niiden kriittisyys arvioidaan ja kriittisimmiksi arvioiduille kohteille valitaan soveltuva kunnossapitostrategia. Tässä julkaisussa kuvataan AssetVesi-hankkeen aikana kolmen vesilaitoksilla tehdyn ana-lyysi-casen avulla kehitetty menetelmä, jossa sovelletaan RCM-metodologiaa vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapitotarpeen arviointiin ja kunnossapitotoimenpiteiden suunnitteluun. Menetelmä on case-analyyseista tulleen palautteen pohjalta kehitetty mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se olisi käyttökelpoinen myös vesilaitoksen oman henkilökunnan kannalta. Verkosto-RCM:ssä arvioitavat kohteet ovat sellaisia verkoston osia, jotka saneerataan tai joita koskevista muista kunnossapitotoimenpiteistä päätetään samanaikaisesti. Verkosto-RCM-analyysin päävaiheet ovat valmistelu (sisältäen arvioitavien yksiköiden muodostamisen), vikamahdollisuuksien tunnistaminen, kriittisyyden arviointi sekä kunnossapitostrategian valinta. Verkosto-RCM-työkalun antamat tulokset toimivat kunnossapidosta päättävien tahojen päätöksenteon tukena.
  Translated title of the contributionRCM application for water and sewer systems: A tool for criticality assessment and maintenance planning for water and sewer pipelines
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages30
  ISBN (Electronic)978-951-38-7155-0
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Working Papers
  Number95
  ISSN1459-7683

  Keywords

  • water system
  • sewer system
  • maintenance
  • RCM,
  • asset management

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'RCM application for water and sewer systems: A tool for criticality assessment and maintenance planning for water and sewer pipelines'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this