Vesistön likaantumisen virkistyskäytölle aiheuttamat haitat ja niiden arviointi katselmustoimituksessa

Maria Kyber

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu sisältää ohjeet jätevesien aiheuttamien rantavahinkojen arvioimiseksi katselmustoimituksessa. Tutkimuksessa on keskitytty vahinkoarvioinnissa tarvittavan vahinkoprosentin määrittämiseen sekä tontin että rakennuksen osalta. Toinen tutkittava asia on ollut korvauksen piiriin otettavan kiinteistön vesistöstä riippuvan virkistysarvon osuus koko kiinteistön arvosta. Vahinkoprosentin arvioimisen perustaksi on otettu kiinteistön myyntiarvon alentuminen veden likaantumisen vaikutuksesta sekä asukkaiden kokema todellinen käyttöhaitta. Kiinteistön vesistöstä riippuva virkistysarvo on määritelty erikseen tontin ja rakennuksen osalta. Tontin vesistöstä riippuvan virkistysarvon osuudeksi on otettu rannalla ja sisämaassa sijaitsevan tontin neliöhintojen erotus, ts. se arvonlisäys, jonka tontti saa siitä, että se sijaitsee vesistön rannalla. Rakennuksen kohdalla suositellaan käytettäväksi erillistä vahinkoprosenttia. Rakennuksen kärsimä vahinko oletetaan tässä samaksi kuin myyntiarvon alentuminen. Rakennuksen vahinkoprosentti on tontin vahinkoprosenttia alhaisempi, eikä rakennuksen arvosta eroteta mitään virkistysarvo-osuutta. Vahinkoprosentti on sidottu vesihallituksen käyttökelpoisuusluokitokseen. Lisäksi on arvioitu erikseen vahinkoa kunkin käyttömuodon osalta. Vesistön käyttömuodot tässä tutkimuksessa ovat uinti, talousveden käyttö, virkistyskalastus ja veneily. Suoritetussa haastattelututkimuksessa ilmeni, että vesistön käyttömuodot vaikeutuvat hieman eri tavoin veden - likaantuessa. Sen vuoksi kehitettiin menetelmä, jossa arvioidaan ensin kunkin käyttömuodon kärsimä haitta ja sen jälkeen painotetaan haitta-asteita lopullisen vahinkoprosentin aikaansaamiseksi. Lopullisten korvaussummien tasoittamiseksi ja ylisuurten sekä liian pienten korvausten karsimiseksi suositellaan käytettäväksi virkistyskäyttöön tarkoitetun kiinteistön arvon ylä- ja alarajaa. Ylärajan ylittäville sekä alarajan alittaville kiinteistöille esitetään kullakin vahinkovyöhykkeellä samaa korvausta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages119
ISBN (Print)951-38-1269-3
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number23
ISSN0358-5085

Keywords

  • water pollution
  • real property
  • shores
  • recreation
  • economic analysis

Cite this