Vettä läpäisevät päällysteet: Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Translated title of the contribution: Permeable pavements. Guidance for planning, construction and maintenance

Terhi Kling, Erika Holt, Harri Kivikoski, Juhani Korkealaakso, Hannele Kuosa, Kalle Loimula, Emma Niemeläinen, Jouko Törnqvist

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kaupungistuminen kasvattaa vettä läpäisemättömien pintojen määrää, mikä vähentää veden imeytymistä maaperään ja lisää viemäröinnin tarvetta. Pääasialliset vaikutukset ovat pintavalunnan lisääntyminen, lyhyet ja voimakkaat virtaamapiikit, tulvat ja eroosio-ongelmat. Edellä mainittuja ongelmia pahentaa se, että ilmastonmuutoksen seurauksena myös sademäärien ennustetaan kasvavan. Kaupungistumisen vesistö- ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää hydrologiset tekijät huomioon ottavan kaupunkisuunnittelun avulla. Tavoitteet huleveden kestävälle käsittelylle, tulvariskien minimoinnille ja kaupunkien virtavesien laadun parantamiselle on asetettu Euroopan ja kansallisen tason direktiiveissä sekä kaupunkien hulevesistrategioissa. CLASS-projektissa (Climate Adaptive Surfaces) tutkittiin vettä läpäiseviä pintamateriaaleja ja niiden alapuolisia rakennekerroksia, joiden avulla voidaan vähentää pintavaluntaa, lisätä veden imeytymistä alapuoliseen maaperään ja viivyttää poisjohdettavan veden virtaamaa sekä tasoittaa virtaamapiikkejä. Tutkimuksen painopiste on ollut materiaalien kehittäminen, niiden toimivuuden osoittaminen sekä asiantuntemuksen ja läpäisevien pinnoitteiden suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito-osaamisen lisääminen. Läpäisevät päällysteet tulisi suunnitella ja mitoittaa sellaisiksi, että ne kestävät haluttua käyttöä ja toteuttavat samalla hulevesien hallintaan liittyvät tavoitteet, joita ovat riittävä vedenläpäisevyys ja viivytyskapasiteetti sekä joissakin tapauksissa myös veden puhdistuskyky. Läpäiseviin päällysteisiin soveltuvia pintamateriaaleja ovat mm. avoin asfaltti ja läpäisevä betoni sekä päällystekivistä tai -laatoista (betoni/luonnonkivi) tehdyt pinnat, joiden saumat ja/tai aukkokohdat sekä niiden täyttömateriaali kuten myös tasauskerroksen materiaali mahdollistavat veden pääsyn alapuolisiin rakennekerroksiin. Päällystekivet tai -laatat voivat myös olla itsessään vettä läpäiseviä, jolloin saumamateriaalin ei tarvitse läpäistä vettä. Rakennekerroksissa käytettävien kiviainesten valinnassa joudutaan hakemaan tasapaino vedenläpäisevyyden sekä erityisesti veden viivytyskapasiteetin ja kantavuuden välillä. Tässä käsikirjassa pyritään antamaan perustiedot siitä, miten vettä läpäiseviä pinnoiteratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä Suomen olosuhteisiin.
Translated title of the contributionPermeable pavements. Guidance for planning, construction and maintenance
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Electronic)978-951-38-8199-3
ISBN (Print)978-951-38-8198-6
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number201
ISSN2242-1211

Keywords

  • permeable pavements
  • permeable surfaces
  • porous asphalt
  • permeable concrete
  • stormwater management

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Permeable pavements. Guidance for planning, construction and maintenance: Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this