Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen

Sami Tuhkanen, Tiina Koljonen, Mauri Marjaniemi, Mikael Ohlström, Antti Poteri

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tässä työssä kerättiin tietoja vedyn ja sen kantaja-aineiden energia käyttöön liittyvistä teknologioista, kustannuksista, päästöistä sekä suunnitelmista vedyn energiakäyttöön siirtymiseksi. Lisäksi arvioitiin vedyn energiakäytön mahdollisuuksia Suomessa. Vety on täysin puhdas energian kantaja, kuten sähkö, ja se täytyy ensin tuottaa jonkun primäärienergialähteen avulla. Suurena etuna vedyllä on joustavuus, eli vetyä voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja monista eri energialähteistä. Vetyä voidaan varastoida huomattavasti helpommin kuin sähköä. Lisäksi vetyä voidaan hyödyntää energiaksi eri teknologioilla, mutta parhaiten vedyn edut tulevat esiin polttokennosovelluksien avulla. Puhtaan ve-dyn sijasta voidaan käyttää vedyn ns. kantaja-aineita, joista liikennesovelluksissa käyttökelpoisin on ehkä metanoli. Vetyteknologian ajavana voimana ovat tällä hetkellä liikenteen päästöjen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä myös raakaöljyn riittävyys ja hintakehitys. Suuret autonvalmistajat pano stavatkin tällä hetkellä voimakkaasti polttokenno- ja vetyteknologioiden kehittämiseen, esim. DaimlerChrysler investoi 1 miljardi euroa saadakseen polttokennohenkilöauton sarjatuotantoon vuoteen 2004 mennessä. Paikallinen tai alueellinen vedyn tai metanolin tuotanto paikallisten resurssien mukaan näyttäisi järkevämmältä kuin laajamittainen tuotanto ja pitkien matkojen kuljetukset. Suomen kannalta kiinnostavin vaihtoehto voisi olla vedyn tai metanolin tuotanto biomassan kaasutuksen avulla. Nykyisin suurin osa vedystä tuotetaan maakaasun höyryreformoinnilla. Vedyn hyödyntäminen sähköntuotannon varastointiin voisi tapahtua esim. joko sähköä tai vetyä markkina- tai kysyntätilanteen mukaan tuottavan biomassan kaasutuslaitoksen avul-la. Vety varastoitaisiin ja käytettäisiin polttokennovoimaloissa sopivassa tilanteessa. Polttokenno- ja hybridivoimalat ovat pienen kokoluokan sähköntuotannossa erittäin lupaavia teknologioita jo seuraavan 10 vuoden sisällä. Niillä voidaan saa-vut-taa erittäi n k orkeita hyötysuhteita hyvin alhaisin päästöin. Suomen henkilöautoliikenteelle parhaaksi tulevaisuuden polttoainevaihtoehdoksi arvioitiin metanoli, jota käytettäisiin polttokennoautoissa. Jakelussa voitaisiin hyödyntää nykyisten polttonesteiden jakelujärjestelmää pienin muutoksin. Pidemmällä aikavälillä myös puhtaan vedyn käyttö liikenteen energialähteenä tullee olemaan kilpailukykyistä, kun jakeluun ja varastointiin liittyvät teknologiat kehittyvät ja tulevat edullisemmiksi. Suurem-pien kaupunkien bussiliikenne voisi jo lähitulevaisuudessa perustua osittain vetykäyttöisiin polttokennobusseihin. Joukkoliikenteen polttoaineen jakelu hoidetaan usein yhdestä paikasta, jolloin tarvittava vedyn tankkausinfrastruktuuri on helpointa toteuttaa.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages70
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Energian Raportteja
  Number6/2001
  ISSN1457-3350

  Keywords

  • hydrogen fuels
  • methanol
  • hydrogen fuel cells
  • hydrogen production
  • hydrogen storage
  • transportation
  • distribution
  • power generation

  Cite this

  Tuhkanen, S., Koljonen, T., Marjaniemi, M., Ohlström, M., & Poteri, A. (2001). Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Energian Raportteja, No. 6/2001
  Tuhkanen, Sami ; Koljonen, Tiina ; Marjaniemi, Mauri ; Ohlström, Mikael ; Poteri, Antti. / Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen. VTT Technical Research Centre of Finland, 2001. 70 p. (VTT Energian Raportteja; No. 6/2001).
  @book{48c6a1e352e64abb9ee707191e4cdee7,
  title = "Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen",
  abstract = "T{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} ker{\"a}ttiin tietoja vedyn ja sen kantaja-aineiden energia k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n liittyvist{\"a} teknologioista, kustannuksista, p{\"a}{\"a}st{\"o}ist{\"a} sek{\"a} suunnitelmista vedyn energiak{\"a}ytt{\"o}{\"o}n siirtymiseksi. Lis{\"a}ksi arvioitiin vedyn energiak{\"a}yt{\"o}n mahdollisuuksia Suomessa. Vety on t{\"a}ysin puhdas energian kantaja, kuten s{\"a}hk{\"o}, ja se t{\"a}ytyy ensin tuottaa jonkun prim{\"a}{\"a}rienergial{\"a}hteen avulla. Suurena etuna vedyll{\"a} on joustavuus, eli vety{\"a} voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja monista eri energial{\"a}hteist{\"a}. Vety{\"a} voidaan varastoida huomattavasti helpommin kuin s{\"a}hk{\"o}{\"a}. Lis{\"a}ksi vety{\"a} voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} energiaksi eri teknologioilla, mutta parhaiten vedyn edut tulevat esiin polttokennosovelluksien avulla. Puhtaan ve-dyn sijasta voidaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a} vedyn ns. kantaja-aineita, joista liikennesovelluksissa k{\"a}ytt{\"o}kelpoisin on ehk{\"a} metanoli. Vetyteknologian ajavana voimana ovat t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} liikenteen p{\"a}{\"a}st{\"o}jen aiheuttamat ymp{\"a}rist{\"o}ongelmat sek{\"a} my{\"o}s raaka{\"o}ljyn riitt{\"a}vyys ja hintakehitys. Suuret autonvalmistajat pano stavatkin t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} voimakkaasti polttokenno- ja vetyteknologioiden kehitt{\"a}miseen, esim. DaimlerChrysler investoi 1 miljardi euroa saadakseen polttokennohenkil{\"o}auton sarjatuotantoon vuoteen 2004 menness{\"a}. Paikallinen tai alueellinen vedyn tai metanolin tuotanto paikallisten resurssien mukaan n{\"a}ytt{\"a}isi j{\"a}rkev{\"a}mm{\"a}lt{\"a} kuin laajamittainen tuotanto ja pitkien matkojen kuljetukset. Suomen kannalta kiinnostavin vaihtoehto voisi olla vedyn tai metanolin tuotanto biomassan kaasutuksen avulla. Nykyisin suurin osa vedyst{\"a} tuotetaan maakaasun h{\"o}yryreformoinnilla. Vedyn hy{\"o}dynt{\"a}minen s{\"a}hk{\"o}ntuotannon varastointiin voisi tapahtua esim. joko s{\"a}hk{\"o}{\"a} tai vety{\"a} markkina- tai kysynt{\"a}tilanteen mukaan tuottavan biomassan kaasutuslaitoksen avul-la. Vety varastoitaisiin ja k{\"a}ytett{\"a}isiin polttokennovoimaloissa sopivassa tilanteessa. Polttokenno- ja hybridivoimalat ovat pienen kokoluokan s{\"a}hk{\"o}ntuotannossa eritt{\"a}in lupaavia teknologioita jo seuraavan 10 vuoden sis{\"a}ll{\"a}. Niill{\"a} voidaan saa-vut-taa eritt{\"a}i n k orkeita hy{\"o}tysuhteita hyvin alhaisin p{\"a}{\"a}st{\"o}in. Suomen henkil{\"o}autoliikenteelle parhaaksi tulevaisuuden polttoainevaihtoehdoksi arvioitiin metanoli, jota k{\"a}ytett{\"a}isiin polttokennoautoissa. Jakelussa voitaisiin hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} nykyisten polttonesteiden jakeluj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a} pienin muutoksin. Pidemm{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} my{\"o}s puhtaan vedyn k{\"a}ytt{\"o} liikenteen energial{\"a}hteen{\"a} tullee olemaan kilpailukykyist{\"a}, kun jakeluun ja varastointiin liittyv{\"a}t teknologiat kehittyv{\"a}t ja tulevat edullisemmiksi. Suurem-pien kaupunkien bussiliikenne voisi jo l{\"a}hitulevaisuudessa perustua osittain vetyk{\"a}ytt{\"o}isiin polttokennobusseihin. Joukkoliikenteen polttoaineen jakelu hoidetaan usein yhdest{\"a} paikasta, jolloin tarvittava vedyn tankkausinfrastruktuuri on helpointa toteuttaa.",
  keywords = "hydrogen fuels, methanol, hydrogen fuel cells, hydrogen production, hydrogen storage, transportation, distribution, power generation",
  author = "Sami Tuhkanen and Tiina Koljonen and Mauri Marjaniemi and Mikael Ohlstr{\"o}m and Antti Poteri",
  year = "2001",
  language = "Finnish",
  series = "VTT Energian Raportteja",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "6/2001",
  address = "Finland",

  }

  Tuhkanen, S, Koljonen, T, Marjaniemi, M, Ohlström, M & Poteri, A 2001, Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen. VTT Energian Raportteja, no. 6/2001, VTT Technical Research Centre of Finland.

  Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen. / Tuhkanen, Sami; Koljonen, Tiina; Marjaniemi, Mauri; Ohlström, Mikael; Poteri, Antti.

  VTT Technical Research Centre of Finland, 2001. 70 p. (VTT Energian Raportteja; No. 6/2001).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen

  AU - Tuhkanen, Sami

  AU - Koljonen, Tiina

  AU - Marjaniemi, Mauri

  AU - Ohlström, Mikael

  AU - Poteri, Antti

  PY - 2001

  Y1 - 2001

  N2 - Tässä työssä kerättiin tietoja vedyn ja sen kantaja-aineiden energia käyttöön liittyvistä teknologioista, kustannuksista, päästöistä sekä suunnitelmista vedyn energiakäyttöön siirtymiseksi. Lisäksi arvioitiin vedyn energiakäytön mahdollisuuksia Suomessa. Vety on täysin puhdas energian kantaja, kuten sähkö, ja se täytyy ensin tuottaa jonkun primäärienergialähteen avulla. Suurena etuna vedyllä on joustavuus, eli vetyä voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja monista eri energialähteistä. Vetyä voidaan varastoida huomattavasti helpommin kuin sähköä. Lisäksi vetyä voidaan hyödyntää energiaksi eri teknologioilla, mutta parhaiten vedyn edut tulevat esiin polttokennosovelluksien avulla. Puhtaan ve-dyn sijasta voidaan käyttää vedyn ns. kantaja-aineita, joista liikennesovelluksissa käyttökelpoisin on ehkä metanoli. Vetyteknologian ajavana voimana ovat tällä hetkellä liikenteen päästöjen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä myös raakaöljyn riittävyys ja hintakehitys. Suuret autonvalmistajat pano stavatkin tällä hetkellä voimakkaasti polttokenno- ja vetyteknologioiden kehittämiseen, esim. DaimlerChrysler investoi 1 miljardi euroa saadakseen polttokennohenkilöauton sarjatuotantoon vuoteen 2004 mennessä. Paikallinen tai alueellinen vedyn tai metanolin tuotanto paikallisten resurssien mukaan näyttäisi järkevämmältä kuin laajamittainen tuotanto ja pitkien matkojen kuljetukset. Suomen kannalta kiinnostavin vaihtoehto voisi olla vedyn tai metanolin tuotanto biomassan kaasutuksen avulla. Nykyisin suurin osa vedystä tuotetaan maakaasun höyryreformoinnilla. Vedyn hyödyntäminen sähköntuotannon varastointiin voisi tapahtua esim. joko sähköä tai vetyä markkina- tai kysyntätilanteen mukaan tuottavan biomassan kaasutuslaitoksen avul-la. Vety varastoitaisiin ja käytettäisiin polttokennovoimaloissa sopivassa tilanteessa. Polttokenno- ja hybridivoimalat ovat pienen kokoluokan sähköntuotannossa erittäin lupaavia teknologioita jo seuraavan 10 vuoden sisällä. Niillä voidaan saa-vut-taa erittäi n k orkeita hyötysuhteita hyvin alhaisin päästöin. Suomen henkilöautoliikenteelle parhaaksi tulevaisuuden polttoainevaihtoehdoksi arvioitiin metanoli, jota käytettäisiin polttokennoautoissa. Jakelussa voitaisiin hyödyntää nykyisten polttonesteiden jakelujärjestelmää pienin muutoksin. Pidemmällä aikavälillä myös puhtaan vedyn käyttö liikenteen energialähteenä tullee olemaan kilpailukykyistä, kun jakeluun ja varastointiin liittyvät teknologiat kehittyvät ja tulevat edullisemmiksi. Suurem-pien kaupunkien bussiliikenne voisi jo lähitulevaisuudessa perustua osittain vetykäyttöisiin polttokennobusseihin. Joukkoliikenteen polttoaineen jakelu hoidetaan usein yhdestä paikasta, jolloin tarvittava vedyn tankkausinfrastruktuuri on helpointa toteuttaa.

  AB - Tässä työssä kerättiin tietoja vedyn ja sen kantaja-aineiden energia käyttöön liittyvistä teknologioista, kustannuksista, päästöistä sekä suunnitelmista vedyn energiakäyttöön siirtymiseksi. Lisäksi arvioitiin vedyn energiakäytön mahdollisuuksia Suomessa. Vety on täysin puhdas energian kantaja, kuten sähkö, ja se täytyy ensin tuottaa jonkun primäärienergialähteen avulla. Suurena etuna vedyllä on joustavuus, eli vetyä voidaan tuottaa monilla eri tavoilla ja monista eri energialähteistä. Vetyä voidaan varastoida huomattavasti helpommin kuin sähköä. Lisäksi vetyä voidaan hyödyntää energiaksi eri teknologioilla, mutta parhaiten vedyn edut tulevat esiin polttokennosovelluksien avulla. Puhtaan ve-dyn sijasta voidaan käyttää vedyn ns. kantaja-aineita, joista liikennesovelluksissa käyttökelpoisin on ehkä metanoli. Vetyteknologian ajavana voimana ovat tällä hetkellä liikenteen päästöjen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä myös raakaöljyn riittävyys ja hintakehitys. Suuret autonvalmistajat pano stavatkin tällä hetkellä voimakkaasti polttokenno- ja vetyteknologioiden kehittämiseen, esim. DaimlerChrysler investoi 1 miljardi euroa saadakseen polttokennohenkilöauton sarjatuotantoon vuoteen 2004 mennessä. Paikallinen tai alueellinen vedyn tai metanolin tuotanto paikallisten resurssien mukaan näyttäisi järkevämmältä kuin laajamittainen tuotanto ja pitkien matkojen kuljetukset. Suomen kannalta kiinnostavin vaihtoehto voisi olla vedyn tai metanolin tuotanto biomassan kaasutuksen avulla. Nykyisin suurin osa vedystä tuotetaan maakaasun höyryreformoinnilla. Vedyn hyödyntäminen sähköntuotannon varastointiin voisi tapahtua esim. joko sähköä tai vetyä markkina- tai kysyntätilanteen mukaan tuottavan biomassan kaasutuslaitoksen avul-la. Vety varastoitaisiin ja käytettäisiin polttokennovoimaloissa sopivassa tilanteessa. Polttokenno- ja hybridivoimalat ovat pienen kokoluokan sähköntuotannossa erittäin lupaavia teknologioita jo seuraavan 10 vuoden sisällä. Niillä voidaan saa-vut-taa erittäi n k orkeita hyötysuhteita hyvin alhaisin päästöin. Suomen henkilöautoliikenteelle parhaaksi tulevaisuuden polttoainevaihtoehdoksi arvioitiin metanoli, jota käytettäisiin polttokennoautoissa. Jakelussa voitaisiin hyödyntää nykyisten polttonesteiden jakelujärjestelmää pienin muutoksin. Pidemmällä aikavälillä myös puhtaan vedyn käyttö liikenteen energialähteenä tullee olemaan kilpailukykyistä, kun jakeluun ja varastointiin liittyvät teknologiat kehittyvät ja tulevat edullisemmiksi. Suurem-pien kaupunkien bussiliikenne voisi jo lähitulevaisuudessa perustua osittain vetykäyttöisiin polttokennobusseihin. Joukkoliikenteen polttoaineen jakelu hoidetaan usein yhdestä paikasta, jolloin tarvittava vedyn tankkausinfrastruktuuri on helpointa toteuttaa.

  KW - hydrogen fuels

  KW - methanol

  KW - hydrogen fuel cells

  KW - hydrogen production

  KW - hydrogen storage

  KW - transportation

  KW - distribution

  KW - power generation

  M3 - Report

  T3 - VTT Energian Raportteja

  BT - Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  ER -

  Tuhkanen S, Koljonen T, Marjaniemi M, Ohlström M, Poteri A. Vetytalous ja sen soveltuvuus Suomeen. VTT Technical Research Centre of Finland, 2001. 70 p. (VTT Energian Raportteja; No. 6/2001).