Viemäri- ja pumppaamotöiden turvallisuus ja työhygieeniset olot

Arja Saarelainen, Markku Reunanen, Aino Nevalainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Viemäri- ja pumppaamotöiden turvallisuusanalyysissä selvitettiin viemäriverkoston undis- ja uudelleenrakennuksessa, korjauksessa ja puhdistuksessa sekä viemäripumppaamoiden valvonta-, huolto- ja korjaustehtävissä esiintyvät tapaturmavaaralliset työtehtävät ja -tilanteet. Viemäriverkoston rakennus- ja korjaustöiden tapaturma-alttiita työvaiheita ovat kaivannon avaaminen, putken ja renkaiden nosto ja niiden paikalleen asentaminen. Viemärikaivossa työskentelyä vaikeuttavat tilanahtaus ja huono valaistus. Likainen työympäristö voi aiheuttaa tapaturmariskin lisäksi tartuntatautiriskin. Pumppaamojen tapaturmariskit ovat peräisin teoreettisesta, kaukana käytännön huolto- ja korjaustöistä olevasta suunnittelusta. Hoitotasojen puute tai niiden väärä sijainti, nostolaitteiden puute tai niiden väärä sijainti, kulkuaukkojen väärä sijainti, ilmanvaihdon puutteellisuus jne. ovat yleisiä ongelmia pumppaamoilla. Myös vahinkokäynnistymisen estämiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vaaratilanteita poistamaan esitetään ehdotuksia, joita voidaan käyttää pohjana viemäri- ja pumppaamotöiden turveohjeita laadittaessa. Tutkimuksen kirjallista ja kuvallista materiaalia voidaan edelleen hyödyntää työntekijöjen, työnjohdon sekä työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön koulutuksessa. Työhygieenisiä oloja tutkittiin selvittämällä viemäri- ja pumppaamotyöntekijöiden työvaatetusta, henkilökohtaisten suojainten käyttöä ja sosiaalisten tilojen tasoa. Selvityksen pohjalta voidaan kehittää erityisesti viemäri- ja pumppaamotöihin sopiva työvaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages92
ISBN (Print)951-38-1920-5
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number254
ISSN0358-5077

Keywords

  • sewers
  • sewage pumps
  • safety
  • occupational safety

Cite this