Viilun kontaktikuivaus

Holger Forsen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Perinteisesti viilua on kuivattu konvektiokuivausmenetelmällä eli hyväksikäyttämällä kuumaa ilmaa. Kontaktikuivauksessa viilu kuivataan kuumien manttelilevyjen välisessä puristuksessa, jolloin saavutetaan lukuisia etuja kuumailmakuivaukseen verrattuna. Näitä ovat pienempi energiantarve, lyhyempi kuivausaika ja tasaisempi viilu. Vaikeutena ovat olleet kuivaajan täyttö ja purkaus sekä höyryn ja pihkan poisto. Tavoitteena kontaktikuivauskokeissa oli selvittää eri puristusolosuhteiden vaikutusta kuusi- ja koivuviilun kuivaukseen. Viilun laadun kannalta saavutettiin parhaat kuivaustulokset puristuslämpötilan ollessa 180 °C ja puristuspaineen ollessa 0,2 MPa. Puristuslämpötilan kasvaessa nopeutui viilun kuivuminen eksponentinalisesti. Sen sijaan puristuspaineen vaikutus kuivumiseen oli melko vähäinen. Puristuslämpötilan ylittäessä 180 °C alettiin havaita viilun tummumista. Korkeissa lämpötiloissa alkoivat kuivat oksat irrota viilusta. Nostettaessa puristuspainetta viilun puristuma kasvoi, kun taas leveyskutistuma näytti hieman pienenevän. Puristuma-arvot olivat kokeista riippuen 9-10 % ja leveyskutistuma-arvot 1-2 %. Viilun halkeilua esiintyi runsaasti käytettäessä matalia paineita (£ 0,15 MPa). Korkeissa paineissa taas halkeamien koko ja lukumäärä vähenivät, mutta toisaalta viiluun syntyi selvemmin manttelilevyjen muodostamia jälkiä. Tehtyjen kokeiden perusteella laskettiin teoreettinen energiankulutus ja lämmönsiirtokertoimen arvo kontaktikuivaajalle. Lämmönkulutukset vaihtelivat koesarjoista riippuen välillä 2,7-3,0 MJ/kg H2O tai vastaavasti 1 200-2 000 MJ/m3 kuivaa viilua ja lämmönsiirtokertoimen arvot vaihtelivat välillä 250 - 450 W/m2 °C.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
ISBN (Print)951-38-3415-8
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number605
ISSN0358-5077

Keywords

  • veneers
  • drying
  • pressing
  • energy consumption
  • dryers

Cite this