Virheenpiilotusmenetelmien toteuttaminen skaalautuvassa videokoodekissa: Diplomityö

Tommi Keränen

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Videon suoratoisto pakettikytkentäisten verkkojen yli on nykyisin hyvin yleistä, ja viime aikoina alustat, joille suoratoistopalveluja on alettu tarjota, ovat muut¬tuneet yhä moninaisemmiksi. Tämä kehitys on luonut kasvavan tarpeen skaa¬lautuvalle videonkoodaukselle, jossa yhdestä lähteestä voidaan dekoodata sopiva videoesitys usealle erilaiselle päätelaitteelle teräväpiirtotelevisioista mobiili¬laitteisiin. Koska minkään käytettävissä olevan tiedonsiirtokanavan virheettömyyttä ei voida varmuudella taata, on tarpeellista etsiä keinoja, joilla videodekooderit voivat selviytyä tilanteista, joissa osa vastaanotettavasta videosekvenssistä on jostain syystä viivästynyt tai kokonaan kadonnut. Samalla on myös toivottavaa, että loppukäyttäjä kokisi kuvanlaadun mahdollisimman hyväksi virheistä huo¬limatta. Tässä diplomityössä tutkitaan pakettivirheiden piilottamista skaalautuvassa videokoodauksessa. H.264/AVC-standardin skaalautuvan lisäosan referenssi¬koodekkiin on osana työtä toteutettu tuki kuvan jakamiselle useaan erikseen koodattavaan siivuun ja dekooderiin on lisätty tätä ominaisuutta hyväkseen käyttäviä virheenpiilotusmenetelmiä. Näitä menetelmiä testataan yhdessä referenssi¬koodekissa jo ennestään olevien virheenpiilotusmenetelmien kanssa. Testien tarkoituksena on selvittää, millaiset virheenpiilotusmenetelmät soveltu¬vat parhaiten skaalautuvaan koodausrakenteeseen, joka sisältää huomattavasti enemmän eri kuvaelementtien välisiä riippuvuussuhteita kuin perinteinen, skaalautumaton koodausrakenne. Tulokset osoittavat, että vaikka referenssikuvien käyttö virheenpiilotukseen tuottaakin yleensä varsin hyviä tuloksia, voidaan erityisesti avainkuvien ja intrakoodattujen kuva-alueiden tapauksessa päästä parempiin tuloksiin jaka¬malla kuva useaan siivuun ja hyödyntämällä saman kuvan oikein vastaanotettua informaatiota virheellisten alueiden rekonstruointiin.
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • University of Oulu
  Place of PublicationOulu
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Cite this