Virheistä ja vaaratilanteista oppiminen terveydenhuollon organisaatioissa

Kaarin Ruuhilehto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Abstract

Artikkelissa keskitytään terveydenhuollossa vaaratapahtumia raportoivien perustason yksiköiden henkilöstön tehtäviin raportointiprosessissa, erityisesti siihen, miten ilmoitettu tapahtuma analysoidaan ja miten löydetään tehokkaat, turvallisuutta edistävät toimenpiteet. Tähän tarvitaan ymmärrystä ensinnäkin siitä, millaisia niin sanotut inhimilliset virheet tyypillisesti ovat ja millaiset ihmisen toiminnan yleiset lainmukaisuudet niiden syntyyn vaikuttavat. Toiseksi tarkastellaan organisaation toimintaa: Mitkä puutteet tai heikkoudet organisaation toiminnassa lisäävät virheiden todennäköisyyttä, ehkä jopa houkuttavat niihin? Mitä pitää tai voidaan muuttaa tai korjata, jotta virheen tekemisen mahdollisuus poistuu, sen todennäköisyys pienenee tai että virheestä ei aiheudu ikäviä seurauksia? Artikkelissa ohjataan käsittelijöitä hyödyntämään kootut tiedot tehokkaasti potilasturvallisuuden kehittämiseksi.
Original languageFinnish
Title of host publicationPotilasturvallisuus ensin
Subtitle of host publicationHoitotyön vuosikirja 2009
EditorsMarina Kinnunen, Karolina Peltomaa
Pages147-171
Publication statusPublished - 2009
MoE publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

SeriesHoitotyön vuosikirja
Volume2009
ISSN1236-4207
SeriesSuomen Sairaanhoitajaliiton julkaisuja
ISSN0786-1265

Cite this