VIRIKE: Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä

Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg, Sanna Belitz, Hannu Kuukkanen, Maija Laiho, Mervi Varja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa kuvataan Virike-projektissa (Virkistystä ja palveluja - ikääntyneet kohtaavat netissä) kehitetyn palveluportaalin sekä digi-tv-käyttöliittymän että Virtuaali-Sakkolan 3D-mallin käytettävyyden arviointituloksia. Kohderyhmän muodostivat vähintään 60 vuotta täyttäneet henkilöt. Osa heistä oli aktiivisia senioreita, jotka eivät vielä olleet minkään kunnallisen tai yksityisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon säännöllisiä asiakkaita. Osa tutkimukseen osallistuneista oli jonkin säännöllisen kotipalvelun käyttäjiä joko omista tai omaisen sairauksista tai liikuntaesteestä johtuen. Käytettävyystesteihin tulijoilta ei edellytetty tietoteknisten laitteiden eikä Internetin tuntemista tai käyttökokemusta. Käytettävyyden arviointiin sisältyy opittavuuden, hyväksyttävyyden ja helppokäyttöisyyden arviointia, joten oli tarkoituksenmukaista saada osallistujiksi henkilöitä, joilla ei etukäteen ollut paljoakaan taitoja käyttää tietoteknisiä laitteita tai Internetiä. Ikääntyneet osallistuivat mielellään testaukseen ja olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Virike-projektissa mukana olevat yhteistyökumppanit voivat hyödyntää saavutettuja tuloksia omien verkkopalvelujensa kuten myös niiden sisällön ja käytettävyyden kehittämiseen. Monet ikääntyneistä olivat sitä mieltä, että heille tarkoitetut sivut ja palvelut ovat tarpeen. Useimmat olivat halukkaita käyttämään useampiakin palveluja Internetin ja tietotekniikan avulla. Kehitettyä portaalia pidettiin mielenkiintoisena ja helppokäyttöisenä. Eräillä vastaajilla ja testaukseen osallistuneilla oli vaikeuksia hahmottaa hiiren ja tietokoneruudun välistä yhteyttä. Hiiren käyttöominaisuudet eivät ole itsestään selviä henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole sen käyttöön tutustuneet. Ikääntyessä hahmotuksessa ja motoriikassa tapahtuu useinkin sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tietokoneen hallintaa. Osa silmä-käsi koordinaation vaikeuksista voidaan poistaa etsimällä kulloisellekin henkilölle paremmin soveltuva käyttöliittymäratkaisu. Kosketusnäyttö, askeltava käyttöliittymä sekä äänikäyttöliittymä voivat tarjota joillekin henkilöille vaihtoehtoisen tavan hallita ja käyttää tietotekniikan avulla saavutettavia palveluja. Virike-portaalin ja Virtuaali-Sakkolan 3D prototyypin kokeilusta saatiin runsaasti myönteistä palautetta, vaikka parannusehdotuksiakin saatiin. Sekä portaalin että virtuaalimallin käytöstä oltiin kiinnostuneita ja kysyttiinkin, milloin ja mistä mallin saisi tai voisi ostaa kotiinsa. Digi-tv koettiin myös kiinnostavaksi ja se haluttiin mahdollisesti myös ostaa, mikäli se mahdollistaisi vuorovaikutteisten palvelujen käytön ja toteuttamisen. Muutamat vastaajat olivat halukkaita varaamaan tai peruuttamaan kotisairaanhoitajan käynnin digi-tv:n kautta tai varaamaan ja jopa ostamaan matkatoimiston matkoja. Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että ihmiset eivät välttämättä tienneet sitä, että esim. veikkauspalveluja voi käyttää itse kotoa. Projektin perusteella on nähtävissä, että ikääntyneiden osallistuminen tietoyhteiskuntaan ja sen erilaisin hankkeisiin toteutuu hyvin myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ikääntyneet ovat hyvin tutkimusmyönteisiä, kuten suomalaiset yleensäkin. Virike-projektin tuomat kokemukset ovat hyödynnettävissä myös muissa hankkeissa. Tärkeää on kiinnittää huomiota tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käyttämään kieleen ja sanastoon, sillä tutkimuskieli ja siinä vilahtelevat käsitteet ja lyhenteet ovat useimmiten vieraita tälle kohderyhmälle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages69
ISBN (Electronic)951-38-6553-3
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number1

Keywords

  • digital television
  • usability
  • elderly people
  • Internet

Cite this

Petäkoski-Hult, T., Strömberg, H., Belitz, S., Kuukkanen, H., Laiho, M., & Varja, M. (2004). VIRIKE: Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Working Papers, No. 1
Petäkoski-Hult, Tuula ; Strömberg, Hanna ; Belitz, Sanna ; Kuukkanen, Hannu ; Laiho, Maija ; Varja, Mervi. / VIRIKE : Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 69 p. (VTT Working Papers; No. 1).
@book{16898e7aa3364d088693211307bcf8f7,
title = "VIRIKE: Ik{\"a}{\"a}ntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen k{\"a}ytt{\"a}jin{\"a}",
abstract = "T{\"a}ss{\"a} raportissa kuvataan Virike-projektissa (Virkistyst{\"a} ja palveluja - ik{\"a}{\"a}ntyneet kohtaavat netiss{\"a}) kehitetyn palveluportaalin sek{\"a} digi-tv-k{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a}n ett{\"a} Virtuaali-Sakkolan 3D-mallin k{\"a}ytett{\"a}vyyden arviointituloksia. Kohderyhm{\"a}n muodostivat v{\"a}hint{\"a}{\"a}n 60 vuotta t{\"a}ytt{\"a}neet henkil{\"o}t. Osa heist{\"a} oli aktiivisia senioreita, jotka eiv{\"a}t viel{\"a} olleet mink{\"a}{\"a}n kunnallisen tai yksityisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisi{\"a} asiakkaita. Osa tutkimukseen osallistuneista oli jonkin s{\"a}{\"a}nn{\"o}llisen kotipalvelun k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} joko omista tai omaisen sairauksista tai liikuntaesteest{\"a} johtuen. K{\"a}ytett{\"a}vyystesteihin tulijoilta ei edellytetty tietoteknisten laitteiden eik{\"a} Internetin tuntemista tai k{\"a}ytt{\"o}kokemusta. K{\"a}ytett{\"a}vyyden arviointiin sis{\"a}ltyy opittavuuden, hyv{\"a}ksytt{\"a}vyyden ja helppok{\"a}ytt{\"o}isyyden arviointia, joten oli tarkoituksenmukaista saada osallistujiksi henkil{\"o}it{\"a}, joilla ei etuk{\"a}teen ollut paljoakaan taitoja k{\"a}ytt{\"a}{\"a} tietoteknisi{\"a} laitteita tai Interneti{\"a}. Ik{\"a}{\"a}ntyneet osallistuivat mielell{\"a}{\"a}n testaukseen ja olivat kiinnostuneita t{\"a}m{\"a}nkaltaisesta tutkimus- ja kehitt{\"a}mishankkeesta. Virike-projektissa mukana olevat yhteisty{\"o}kumppanit voivat hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} saavutettuja tuloksia omien verkkopalvelujensa kuten my{\"o}s niiden sis{\"a}ll{\"o}n ja k{\"a}ytett{\"a}vyyden kehitt{\"a}miseen. Monet ik{\"a}{\"a}ntyneist{\"a} olivat sit{\"a} mielt{\"a}, ett{\"a} heille tarkoitetut sivut ja palvelut ovat tarpeen. Useimmat olivat halukkaita k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n useampiakin palveluja Internetin ja tietotekniikan avulla. Kehitetty{\"a} portaalia pidettiin mielenkiintoisena ja helppok{\"a}ytt{\"o}isen{\"a}. Er{\"a}ill{\"a} vastaajilla ja testaukseen osallistuneilla oli vaikeuksia hahmottaa hiiren ja tietokoneruudun v{\"a}list{\"a} yhteytt{\"a}. Hiiren k{\"a}ytt{\"o}ominaisuudet eiv{\"a}t ole itsest{\"a}{\"a}n selvi{\"a} henkil{\"o}ille, jotka eiv{\"a}t aikaisemmin ole sen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n tutustuneet. Ik{\"a}{\"a}ntyess{\"a} hahmotuksessa ja motoriikassa tapahtuu useinkin sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tietokoneen hallintaa. Osa silm{\"a}-k{\"a}si koordinaation vaikeuksista voidaan poistaa etsim{\"a}ll{\"a} kulloisellekin henkil{\"o}lle paremmin soveltuva k{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a}ratkaisu. Kosketusn{\"a}ytt{\"o}, askeltava k{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a} sek{\"a} {\"a}{\"a}nik{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a} voivat tarjota joillekin henkil{\"o}ille vaihtoehtoisen tavan hallita ja k{\"a}ytt{\"a}{\"a} tietotekniikan avulla saavutettavia palveluja. Virike-portaalin ja Virtuaali-Sakkolan 3D prototyypin kokeilusta saatiin runsaasti my{\"o}nteist{\"a} palautetta, vaikka parannusehdotuksiakin saatiin. Sek{\"a} portaalin ett{\"a} virtuaalimallin k{\"a}yt{\"o}st{\"a} oltiin kiinnostuneita ja kysyttiinkin, milloin ja mist{\"a} mallin saisi tai voisi ostaa kotiinsa. Digi-tv koettiin my{\"o}s kiinnostavaksi ja se haluttiin mahdollisesti my{\"o}s ostaa, mik{\"a}li se mahdollistaisi vuorovaikutteisten palvelujen k{\"a}yt{\"o}n ja toteuttamisen. Muutamat vastaajat olivat halukkaita varaamaan tai peruuttamaan kotisairaanhoitajan k{\"a}ynnin digi-tv:n kautta tai varaamaan ja jopa ostamaan matkatoimiston matkoja. Tutkimuksen aikana k{\"a}vi my{\"o}s ilmi, ett{\"a} ihmiset eiv{\"a}t v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} tienneet sit{\"a}, ett{\"a} esim. veikkauspalveluja voi k{\"a}ytt{\"a}{\"a} itse kotoa. Projektin perusteella on n{\"a}ht{\"a}viss{\"a}, ett{\"a} ik{\"a}{\"a}ntyneiden osallistuminen tietoyhteiskuntaan ja sen erilaisin hankkeisiin toteutuu hyvin my{\"o}s tutkimus- ja kehitt{\"a}mishankkeissa. Ik{\"a}{\"a}ntyneet ovat hyvin tutkimusmy{\"o}nteisi{\"a}, kuten suomalaiset yleens{\"a}kin. Virike-projektin tuomat kokemukset ovat hy{\"o}dynnett{\"a}viss{\"a} my{\"o}s muissa hankkeissa. T{\"a}rke{\"a}{\"a} on kiinnitt{\"a}{\"a} huomiota tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n kieleen ja sanastoon, sill{\"a} tutkimuskieli ja siin{\"a} vilahtelevat k{\"a}sitteet ja lyhenteet ovat useimmiten vieraita t{\"a}lle kohderyhm{\"a}lle.",
keywords = "digital television, usability, elderly people, Internet",
author = "Tuula Pet{\"a}koski-Hult and Hanna Str{\"o}mberg and Sanna Belitz and Hannu Kuukkanen and Maija Laiho and Mervi Varja",
year = "2004",
language = "Finnish",
series = "VTT Working Papers",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1",
address = "Finland",

}

Petäkoski-Hult, T, Strömberg, H, Belitz, S, Kuukkanen, H, Laiho, M & Varja, M 2004, VIRIKE: Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. VTT Working Papers, no. 1, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

VIRIKE : Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. / Petäkoski-Hult, Tuula; Strömberg, Hanna; Belitz, Sanna; Kuukkanen, Hannu; Laiho, Maija; Varja, Mervi.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 69 p. (VTT Working Papers; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - VIRIKE

T2 - Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä

AU - Petäkoski-Hult, Tuula

AU - Strömberg, Hanna

AU - Belitz, Sanna

AU - Kuukkanen, Hannu

AU - Laiho, Maija

AU - Varja, Mervi

PY - 2004

Y1 - 2004

N2 - Tässä raportissa kuvataan Virike-projektissa (Virkistystä ja palveluja - ikääntyneet kohtaavat netissä) kehitetyn palveluportaalin sekä digi-tv-käyttöliittymän että Virtuaali-Sakkolan 3D-mallin käytettävyyden arviointituloksia. Kohderyhmän muodostivat vähintään 60 vuotta täyttäneet henkilöt. Osa heistä oli aktiivisia senioreita, jotka eivät vielä olleet minkään kunnallisen tai yksityisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon säännöllisiä asiakkaita. Osa tutkimukseen osallistuneista oli jonkin säännöllisen kotipalvelun käyttäjiä joko omista tai omaisen sairauksista tai liikuntaesteestä johtuen. Käytettävyystesteihin tulijoilta ei edellytetty tietoteknisten laitteiden eikä Internetin tuntemista tai käyttökokemusta. Käytettävyyden arviointiin sisältyy opittavuuden, hyväksyttävyyden ja helppokäyttöisyyden arviointia, joten oli tarkoituksenmukaista saada osallistujiksi henkilöitä, joilla ei etukäteen ollut paljoakaan taitoja käyttää tietoteknisiä laitteita tai Internetiä. Ikääntyneet osallistuivat mielellään testaukseen ja olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Virike-projektissa mukana olevat yhteistyökumppanit voivat hyödyntää saavutettuja tuloksia omien verkkopalvelujensa kuten myös niiden sisällön ja käytettävyyden kehittämiseen. Monet ikääntyneistä olivat sitä mieltä, että heille tarkoitetut sivut ja palvelut ovat tarpeen. Useimmat olivat halukkaita käyttämään useampiakin palveluja Internetin ja tietotekniikan avulla. Kehitettyä portaalia pidettiin mielenkiintoisena ja helppokäyttöisenä. Eräillä vastaajilla ja testaukseen osallistuneilla oli vaikeuksia hahmottaa hiiren ja tietokoneruudun välistä yhteyttä. Hiiren käyttöominaisuudet eivät ole itsestään selviä henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole sen käyttöön tutustuneet. Ikääntyessä hahmotuksessa ja motoriikassa tapahtuu useinkin sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tietokoneen hallintaa. Osa silmä-käsi koordinaation vaikeuksista voidaan poistaa etsimällä kulloisellekin henkilölle paremmin soveltuva käyttöliittymäratkaisu. Kosketusnäyttö, askeltava käyttöliittymä sekä äänikäyttöliittymä voivat tarjota joillekin henkilöille vaihtoehtoisen tavan hallita ja käyttää tietotekniikan avulla saavutettavia palveluja. Virike-portaalin ja Virtuaali-Sakkolan 3D prototyypin kokeilusta saatiin runsaasti myönteistä palautetta, vaikka parannusehdotuksiakin saatiin. Sekä portaalin että virtuaalimallin käytöstä oltiin kiinnostuneita ja kysyttiinkin, milloin ja mistä mallin saisi tai voisi ostaa kotiinsa. Digi-tv koettiin myös kiinnostavaksi ja se haluttiin mahdollisesti myös ostaa, mikäli se mahdollistaisi vuorovaikutteisten palvelujen käytön ja toteuttamisen. Muutamat vastaajat olivat halukkaita varaamaan tai peruuttamaan kotisairaanhoitajan käynnin digi-tv:n kautta tai varaamaan ja jopa ostamaan matkatoimiston matkoja. Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että ihmiset eivät välttämättä tienneet sitä, että esim. veikkauspalveluja voi käyttää itse kotoa. Projektin perusteella on nähtävissä, että ikääntyneiden osallistuminen tietoyhteiskuntaan ja sen erilaisin hankkeisiin toteutuu hyvin myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ikääntyneet ovat hyvin tutkimusmyönteisiä, kuten suomalaiset yleensäkin. Virike-projektin tuomat kokemukset ovat hyödynnettävissä myös muissa hankkeissa. Tärkeää on kiinnittää huomiota tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käyttämään kieleen ja sanastoon, sillä tutkimuskieli ja siinä vilahtelevat käsitteet ja lyhenteet ovat useimmiten vieraita tälle kohderyhmälle.

AB - Tässä raportissa kuvataan Virike-projektissa (Virkistystä ja palveluja - ikääntyneet kohtaavat netissä) kehitetyn palveluportaalin sekä digi-tv-käyttöliittymän että Virtuaali-Sakkolan 3D-mallin käytettävyyden arviointituloksia. Kohderyhmän muodostivat vähintään 60 vuotta täyttäneet henkilöt. Osa heistä oli aktiivisia senioreita, jotka eivät vielä olleet minkään kunnallisen tai yksityisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon säännöllisiä asiakkaita. Osa tutkimukseen osallistuneista oli jonkin säännöllisen kotipalvelun käyttäjiä joko omista tai omaisen sairauksista tai liikuntaesteestä johtuen. Käytettävyystesteihin tulijoilta ei edellytetty tietoteknisten laitteiden eikä Internetin tuntemista tai käyttökokemusta. Käytettävyyden arviointiin sisältyy opittavuuden, hyväksyttävyyden ja helppokäyttöisyyden arviointia, joten oli tarkoituksenmukaista saada osallistujiksi henkilöitä, joilla ei etukäteen ollut paljoakaan taitoja käyttää tietoteknisiä laitteita tai Internetiä. Ikääntyneet osallistuivat mielellään testaukseen ja olivat kiinnostuneita tämänkaltaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Virike-projektissa mukana olevat yhteistyökumppanit voivat hyödyntää saavutettuja tuloksia omien verkkopalvelujensa kuten myös niiden sisällön ja käytettävyyden kehittämiseen. Monet ikääntyneistä olivat sitä mieltä, että heille tarkoitetut sivut ja palvelut ovat tarpeen. Useimmat olivat halukkaita käyttämään useampiakin palveluja Internetin ja tietotekniikan avulla. Kehitettyä portaalia pidettiin mielenkiintoisena ja helppokäyttöisenä. Eräillä vastaajilla ja testaukseen osallistuneilla oli vaikeuksia hahmottaa hiiren ja tietokoneruudun välistä yhteyttä. Hiiren käyttöominaisuudet eivät ole itsestään selviä henkilöille, jotka eivät aikaisemmin ole sen käyttöön tutustuneet. Ikääntyessä hahmotuksessa ja motoriikassa tapahtuu useinkin sellaisia muutoksia, jotka vaikeuttavat tietokoneen hallintaa. Osa silmä-käsi koordinaation vaikeuksista voidaan poistaa etsimällä kulloisellekin henkilölle paremmin soveltuva käyttöliittymäratkaisu. Kosketusnäyttö, askeltava käyttöliittymä sekä äänikäyttöliittymä voivat tarjota joillekin henkilöille vaihtoehtoisen tavan hallita ja käyttää tietotekniikan avulla saavutettavia palveluja. Virike-portaalin ja Virtuaali-Sakkolan 3D prototyypin kokeilusta saatiin runsaasti myönteistä palautetta, vaikka parannusehdotuksiakin saatiin. Sekä portaalin että virtuaalimallin käytöstä oltiin kiinnostuneita ja kysyttiinkin, milloin ja mistä mallin saisi tai voisi ostaa kotiinsa. Digi-tv koettiin myös kiinnostavaksi ja se haluttiin mahdollisesti myös ostaa, mikäli se mahdollistaisi vuorovaikutteisten palvelujen käytön ja toteuttamisen. Muutamat vastaajat olivat halukkaita varaamaan tai peruuttamaan kotisairaanhoitajan käynnin digi-tv:n kautta tai varaamaan ja jopa ostamaan matkatoimiston matkoja. Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että ihmiset eivät välttämättä tienneet sitä, että esim. veikkauspalveluja voi käyttää itse kotoa. Projektin perusteella on nähtävissä, että ikääntyneiden osallistuminen tietoyhteiskuntaan ja sen erilaisin hankkeisiin toteutuu hyvin myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ikääntyneet ovat hyvin tutkimusmyönteisiä, kuten suomalaiset yleensäkin. Virike-projektin tuomat kokemukset ovat hyödynnettävissä myös muissa hankkeissa. Tärkeää on kiinnittää huomiota tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käyttämään kieleen ja sanastoon, sillä tutkimuskieli ja siinä vilahtelevat käsitteet ja lyhenteet ovat useimmiten vieraita tälle kohderyhmälle.

KW - digital television

KW - usability

KW - elderly people

KW - Internet

M3 - Report

T3 - VTT Working Papers

BT - VIRIKE

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Petäkoski-Hult T, Strömberg H, Belitz S, Kuukkanen H, Laiho M, Varja M. VIRIKE: Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 69 p. (VTT Working Papers; No. 1).