Voidaanko tutkimusryhmiä perustaa? Tapaustutkimus Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen metallilaboratorion ryhmäkokeilusta vuosina 1989-1991

Eveliina Saari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa seurattiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) metallilaboratoriossa vuosina 1989 - 1991 läpivietyä ryhmäkokeilua. Ryhmäkokeilu oli sisäisen yrittäjyyden toimintamallista ja laboratorion johdon aloitteesta lähtenyt yritys perustaa toimivia tutkimusryhmiä metallilaboratorioon. Tutkimuksessa arvioitiin ensinnäkin ryhmäkokeilun käynnistämisen syitä ja kokeilun onnistumista uusien toimintatapojen synnyttäjänä. Toiseksi tutkimuksessa analysoitiin kokeilusta käyntiin lähteneen meritekniikkaryhmän kehitystä. Laajempaa viitekehystä etsittiin tieteen sosiologisesta tutkimusryhmien tutkimuksesta sekä teknologian tiedonvirtojen tutkimuksesta. Lähestymistapana sovellettiin kehittävää työntutkimusta sekä sellaista vuoropuhelun tutkimusta, joka tarkastelee diskurssia omassa kontekstissaan. Aineistona olivat laboratorion johtajan sekä meritekniikkaryhmän jäsenten haastattelut ryhmäkokeilun käynnistyessä ja päättyessä, kaksi ryhmäkokeilun käynnistämistä koskenutta metallilaboratorion johtoryhmän kokousta, 12 meritekniikkaryhmän kokousta sekä kaikki ryhmäkokeiluun liittyvät dokumentit ja meritekniikkaryhmän jäsenten julkaisut. Haastatteluaineistoa analysoitiin erittelemällä aineistoa käsitystyyppeihin. Lisäksi haastatteluaineistoa käytettiin tietolähteenä ryhmäkokeilun tapahtumia kuvattaessa. Kirjallista dokumenttiaineistoa käytettiin tietolähteenä ryhmäkokeilua tarkasteltaessa, ja meritekniikkaryhmän julkaisuja tarkasteltiin määrällisesti yhtenä tutkimusryhmän tuotosten indikaattorina. Meritekniikkaryhmän kokousäänityksien tutkimisessa käytettiin analyysivälineinä puheenaihejaksoihin erittelyä, vuorovaikutuksen kehittyneisyyden tarkastelua, kokousten käsikirjoituksen, häiriöiden, innovaatioiden ja katkosten analyysiä sekä kokouksessa esiintyvien näkökulmien tarkastelussa äänen käsitettä. Meritekniikkaryhmän kokousanalyysin tulosta tarkasteltiin koko toimintajärjestelmän kehitysvaihetta vasten. Metallilaboratorion ryhmäkokeilu ei ratkaissut metallilaboratoriossa vuonna 1989 vallinneen toiminnan ongelmia. Kokeilun kahdeksasta nimetystä ryhmästä lähti toimimaan loppujen lopuksi vain yksi ryhmä, meritekniikka. Ryhmäkokeilusta metallilaboratorio näytti oppivan sen, että organisaation kehittämisen perustelujen tulee lähteä mieluummin laboratorion oman toiminnan analyysistä ja haasteista kuin johtamisopeista. Tutkimusorganisaatiossa johdon tulisi antaa myös riittävästi vapautta ryhmien itseorganisoitumiseen. Meritekniikkaryhmän palavereiden analyysi osoitti, kuinka käynnistyvän ryhmän kokouksia alkaa helposti hallita organisaatiossa aikaisemmin vakiintunut kokousten käsikirjoitus. Käynnistyvän tutkimusryhmän olisi muodostettava keskustelemalla yhteinen laajempi toiminnan kohde, muutoin kokouksista ei näytä kehittyvän kaikille mielekästä yhteistyöfoorumia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages179
ISBN (Print)951-38-4742-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1627
ISSN1235-0605

Keywords

  • meetings
  • discourse analysis
  • research
  • experimentation
  • cooperation
  • organizational development
  • work organization
  • team
  • research management

Cite this