VTT:n toiminnan tuloksellisuus ja laatu: Arvio neljästä toimintayksiköstä

Tarmo Lemola, Alpo Mäkinen, Erkki Ormala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) toiminnan tuloksellisuutta ja laatua tarkastellaan arvioimalla neljää VTT:n toimintayksikköä. Arvioinnin pohjana käytettiin VTT:n tulosvastuun komponentteja: toiminnan kohdistuvuutta, laatua ja taloudellista tulosta. Kustakin toimintayksiköstä valittiin joukko päättyneitä projekteja arvioinnin kohteiksi. Pääosan arvioinneista muodostivat projektien johtoryhmien ja toimeksiantajien haastattelut. Kaikkiaan haastatteluja kertyi 127 kappaletta. Haastattelujen antamaa kuvaa täydennettiin keräämällä projektista erilaisia perustietoja sekä toimintayksiköitä koskevia yleistietoja. Valittu arviointimenettely ja toiminnan tuloksellisuuden mittaamista varten kehitetty, haastattelulomakkeeseen sisältyvä mittari osoittautuivat käyttökelpoisiksi tutkimuslaitoksen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. VTT:n projektien toteutuksen laadusta ei löydetty pahoja puutteita aikataulujen viivästymistä lukuun ottamatta. Yksiköissä teteutettavien projektien luonteessa ja taloudellisessa tuloksessa näyttää sen sijaan olevan selviä mahdollisuuksia parannuksiin. Toiminnan kohdistuvuus ja hyöty osoittautuivat keskimäärin tyydyttäviksi ja eräillä projekteilla jopa erittäin hyviksi. Aineiston perusteella analysoitiin lisäksi toiminnan kohdistuvuuteen, laatuun ja taloudelliseen tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Saatujen kokemusten perusteella hahmoteltiin VTT:n toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseen soveltuva menettelytapa, jonka käytöstä tulisi aluksi saada kokemuksia soveltamalla sitä valikoiden esimerkiksi VTT:n tutkimusohjelmien tai istunnon rahoittamien projektien arviointiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Print)951-38-1710-5
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number155
ISSN0358-5077

Cite this