VTT:n vaikutuksia

Translated title of the contribution: The impact of VTT R&D activities

Tiina Antila, Pirjo Niskanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitellään VTT:n tutkijoiden ja asiakkaiden arvioita VTT:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikutuksista. Julkaisu perustuu vuosina 2000-2001 toteutettuihin kyselyihin ja haastatteluihin. Tutkimuksessa selvitettiin 162 VTT:n merkittävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksen vaikutuksia yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan, tuotantoon, yhteistyön edellytyksiin ja koulutukseen. Lisäksi tarkasteltiin laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työllisyyteen. Tutkimusaineisto on pieni otos VTT:n toiminnasta ja se painottuu suurehkoihin hankkeisiin. VTT:n toiminnan taloudellinen vaikuttavuus näkyy yritysten kilpailukyvyn kasvuna. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi VTT:n tutkimustyön parantaneen kilpailukykyä tai parantavan sitä lähimmän kolmen vuoden aikana. Uusien tai parannettujen tuotteiden tai prosessien syntyminen on tarkasteltujen tuotosten tuotannollisista vaikutuksista tärkein. Noin 70 prosenttia yritysvastaajista piti tätä vaikutusta tuotoksen tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena. Liiketaloudelliset vaikutukset syntyvät usein vuosia tutkimuksen jälkeen. Tämä havaittiin hyödyntäjien ja tutkijoiden vastauksista, joissa potentiaalisia vaikutuksia odotetaan olevan useammin kuin vastaushetkeen mennessä oli syntynyt. Lisäksi havaittiin, että tutkijoiden on vaikea arvioida liiketaloudellisia vaikutuksia, ja että niiden määrällinen arviointi on vaikeaa myös hyödyntäjille. Yhteiskunnalliset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa luonnonvarojen käytön ja energian-kulutuksen sekä ympäristöhaittojen vähentämiseen. Vaikutuksista tehty tutkimus on ensimmäinen laatuaan VTT:ssä. Vastaavia tutkimuksia ei myöskään ole tehty muissa kotimaisissa tutkimuslaitoksissa. Lisäksi alan tutkimustietämys on vielä nuorta. On tärkeää, että vaikutuksia arvioidaan ja arvioinnin menetelmiä kehitetään jatkossakin. Vaikutustutkimus antaa tietoa julkisten varojen käytöstä ja merkityksestä teollisuuden kilpailukyvyn edistäjänä. Lisäksi saadaan tietoa tutkimusorganisaation toiminnan kohdentuvuudesta ja hyödyllisyydestä.
Translated title of the contributionThe impact of VTT R&D activities
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Electronic)951-38-5902-9
ISBN (Print)951-38-5901-0
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2105
ISSN1235-0605

Keywords

  • VTT
  • Finland
  • Technical Research Centre
  • research centers
  • commercial impacts
  • R & D impacts
  • industry benefits

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The impact of VTT R&D activities'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this